#Lifeisabeachcocktail . com

Není jen tak obyčejná fráze doplněná hashtagem, ani obyčejný životní styl. Je to životní motto, které denně inspiruje spousty svých fanoušků a diváků k zdravějšímu životnímu stylu, ekologii, lásce, práci na sobě samém a odvrací ty největší módní prohřešky.

It isn’t a common phrase or hashtag neither an ordinary lifestyle. It is life’s motto which daily inspires a lot of its fans and followers for the healthier lifestyle, ecology, love, personal development, and helping everyone to find their own way in the fashion world.

Učí své čtenáře vařit ze zdravých a čerstvých surovin od lokálních farmářů a snaží se léčit a předcházet nemocem i předčasnému stárnutí. Svoje recepty mimo jiné obohacuje i o kosmetické „DIY“ návody z přírodních surovin a snaží se používat selský rozum při názorech na celkové zdraví člověka.

This blog teaches how to cook from the healthy fresh and local ingredients and also try to heal or prevent illness naturally and of course with antiaging essence. These recipes also include „DIY“ homemade cosmetics from natural elements. This diary is always using common sense for the mention of overall health.

 

Často vysvětluje civilizační problémy a snaží se rozšiřovat povědomí o tom, jak žít v souladu s přírodou, ekologicky a najít řešení pro všechny, jak se mohou jednoduše zapojit.

It includes civilization problems too so it is trying to teach people how to live in harmony with nature, ecologically, and find the best ways which everybody can at least try.

Podněcuje v lidech jiné pohledy na jejich zdraví a celkovou vitalitu a podporuje je při sportu a pohybu. Také se snaží dbát o duševní zdraví člověka a o jeho osobní rozvoj, který může pomoci nám všem okolo. Je totiž nutné na sobě a svém chování pracovat a rozšiřovat na světě to dobré a pozitivní, nicméně bez práce nejsou koláče. A to ani ty bez lepku nebo dokonce raw!

It animates different ways for health or vitality and it encourages people for some moving or doing sports. It is trying to care about mental health and personal development which can help everyone on this planet. It’s absolutely necessary to change our bad manners and transform the world into a more positive and loving place. Anyways, no pain no gain.

Inspiruje a podporuje lidi v cestování a maže sociální předsudky. Přibližuje různé odlišné kultury a představuje jejich důležitost. Místní krásná místa, příroda, moře, hory, někdy vzdálené i na míle daleko. Člověk přece nemůže být celý život na jednom místě!

It inspires and supports people to travel and helps to erase social prejudices. It talks about other different cultures and introduces their importance. You can find here local beautiful places, nature, sea, mountains, sometimes far away from home… You are not supposed to live in one place all the time!

 

A v neposlední řadě #Lifeisabeachcocktail . com není nikdy pozadu se světovými trendy! Ví, že pokud je člověk zdravý, vypadá mladě a věnuje sám sobě dostatek pozornosti, musí se i dobře oblékat, a to podle posledních trendů! Naleznete zde inspiraci na spoustu módních outfitů a beauty tipů.

And of course #Lifeisabeachcocktail . com has never ever been behind with fashion trends. We all know that if you are healthy, looking young, and love yourself first you have to own a nice closet with some last lovely pieces! You can find inspiration for a lot of good-looking outfits and beauty tips there.

Takže pokud stále ještě váháte, usaďte se pohodlně do křesla a začtěte se do některých posledních článků. Brzy zjistíte, že Vás tento životní styl pohltil a začínáte přemýšlet nad spoustou problémů, které zapadají jako skládačka dílek po dílku do sebe. Potom už není cesty zpět. A tak to má být.

So if you are still tempting, sit now in a comfortable seat and read some of the last posts. You will realize later that you are so much in this lifestyle and you will see so many world problems that make sense like your youth puzzles. And then you can’t go back. And this is it.

Na zdraví! (a to doslova…)
Cheers!

P.S. There is no perfect English – I’m trying to bring my content for more people so don’t be mad at me. I think language should connect people! Thank you for not seeing my mistakes. 🙂


Ann

Píše tento blog pro radost a pro rozšíření všeobecného povědomí o zdraví, módě a zdravém životním stylu. Snaží se, aby to všechno mělo smysl a aby se každý mohl zapojit. Miluje moře, objevování nových míst, krásné šaty, jídlo, kávu a řezané květiny. Je už prostě taková…

Writes this blog for joy, happiness. Spreading love, healthy tips, fashion trends, and a healthy lifestyle over the world. She is trying to discover an easy way for everybody to help the planet. She loves the sea, exploring new places, lovely dresses, food, coffee, and fresh flowers. She is just like this.

Z celého srdce ti děkuje za každou návštěvu, komentář a sdílení.
Thank you so much for every visitor, comment, or sharing.

Žij si svůj život, tak jak chceš. Je jedno jestli je pátek nebo pondělí #lifeisabeachcocktail . com !
Live your life every day don’t wait for Friday or Monday because #lifeisabeachcocktail . com !

O ochraně Vašich osobních údajů podle platných podmínek GDPR zde.
More about Privacy Policy here.