How do we prepare grains? / Jak připravujeme obilí?

Když si vybíráme cereálie na snídani, lahodné pečivo či sušenky na svačinu – co pro nás hraje hlavní roli? Cena, složení, kvalita mouky? Ať už vybíráme v supermarketu, zdravé výživě či si pečeme vlastní doma – často nám uniká správná příprava obilnin. Taky jsem o ní do nedávna nevěděla, ale díky jedné chytré kuchařce a knížce, která skrývá spoustu zázračných překvapení, jsem již nějakou dobu o něco chytřejší… Možná jste si všimli, že všechny moje poslední recepty na těsta se většinou namáčí přes noc dopředu. Proč? A proč namáčíme svoji čočku či fazole zcela automaticky, ale u obilí to neděláme? Všechny recepty s dobou přípravy 15 minut rovnou zahoďte, stejně jako všechny pufované krekry či obyčejné pečivo z obchodu a vydejte se vstříc zdravějšímu životu…

When you are choosing your breakfast cereals, delicious bread or cookies what is the most important value for you? Price, ingredients, quality of the flour? It doesn’t matter if you are tempting in the supermarket, organic shop or if you are making these goods homemade. In all of these cases, we usually forgot the right preparation of the grains. I had no idea a while ago but luckily I discovered this because of the interesting cookbook full of unique surprises… Maybe you noticed that in my last recipes I always prepare a dough with water and then I let it rest during the night. Why? And why do we automatically soak the lentil or beans but with grains we never do it? All the recipes with 15 minutes of preparation as puffed snacks or ordinary pastry from a shop throw away now and let’s go to the healthier lifestyle together.

Naši předkové často jedli kvašené kaše, naklíčené placky či kváskové chleby a všechna tato jídla měla jedno společné. Obilí bylo správně připraveno – a to namočeno či nakvašeno někdy i několik dní dopředu. Důvod je zcela prostý a logický (jak později zjistili i vědci) – každá obilnina a tím pádem i mouka obsahuje tzv. kyselinu fytovou (převážně v otrubě), která na sebe při trávení může vázat spoustu potřebných minerálů. Tento proces má za následek to, že nejsme schopni z takto připraveného jídla získat potřebné látky a navíc dlouhodobé trávení této těžko stravitelné kyseliny může vést k vážným zdravotním problémům. Namáčení, fermentace, případně klíčení obilnin však tuto kyselinu neutralizuje a tak se stává obilí stravitelné. Nejsem žádný odborník a tak pro podrobnější vysvětlení přikládám důležité pasáže z knihy Vyživující tradice, viz níže:

Tradition cultures often ate fermented porridge, sprouted crackers, or sourdough bread but all of these foods possess something in common. The grains were right prepared sometimes a few days before. The reason is naturally logical as the scientists discovered too – all the grains or flour contain phytic acid (mainly in the bran) which during the digesting catch our important minerals. Because of this process, we can’t get valuable substances from cereal food plus the long-term digestion of this acid creates serious illnesses. Soaking, sprouting, or fermenting the grains neutrals this acid and then becomes the grains advantageous for us. I’m not a real expert, so I’m attaching the original significant notes from the book Nourishing Traditions, more below:

Od té doby, co jsem si tuto přípravu sama na sobě vyzkoušela a při občasné zkoušce nepřipravených obilnin jsem si tímto absolutně jistá. Zvyk je železná košile a tak po chvíli kdy začnete jíst kváskový chléb, buchty, rýži či Quinou na oběd, kterou si též namočíte den dopředu, už to nebudete chtít jinak. Důležité je vědět proč to dělat, a tak jsem dostala potřebu tuhle informaci s vámi sdílet, protože co si budeme povídat – v 90% receptech na internetu nebo kuchařkách na ni jen tak nenarazíte.

Since I tried this preparation a while ago and I also tried this with replacing the standard not prepared grains too, I’m convinced that this tradition totally makes sense. A habit is a shirt made of iron so then when you will start eating sourdough bread or cakes and you always sour the rice or quinoa for your lunch too you can’t go back. The important thing is to know why you are doing this, and I wanted to share this information with you because I think that in 90% of the recipes, cookbooks you can’t find it.

Pufované obilí? / Puffed Wheat?

Sally Fallon, Nourishing Traditions: The Cookbook that Challenges Politically Correct Nutrition and Diet Dictocrats, Whole Grains

Pro zvědavce a badatele o zdravé, ale především výživné stravě přikládám odkaz na knihu a kuchařku Vyživující tradice – kniha vychází z poznatků zubaře Westona A. Pricea (1870-1948), který cestoval po světě, aby odhalil tajemství zdravých lidí…. Odkaz zde.

For the curious ones about healthy and nourishing food information I’m adding the link for the book and cookbook Nourishing traditions – this book is made from knowledge from dentist Weston A. Price (1870-1948), who traveled around the world to uncover the secrets of the healthy people… Link here.

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *