Easy recipe how to start exercise+stay in shape Jednoduchý návod jak začít cvičit+si udržet kondici

Move or die?! Is it moving the overrated part of our lives, or it has something special? Do we absolutely need to exercise or we are all becoming lazier and unable to move after sitting comfortably on sofas or driving the cars?

Hýbejte se nebo zemřete?! Je pohyb přeceňovanou součástí našeho života nebo má něco do sebe? A opravdu potřebujeme cvičit nebo už jsme se dostali do stádia, že po pravidelném sezení na sedačce, za počítačem či řízením auta se stáváme čím dál více línějšími a pohybu zcela neschopnými?

Je těžké se přinutit cvičit. Postupně se jako lidstvo stáváme víc a víc línějšími. Pohyb by však měl být nedílnou součástí našeho života každý den. Nezáleží na tom, jestli rádi běháte, tančíte nebo lyžujete.

It’s hard to start the exercise. Mankind is becoming lazier bit by bit every moment. But moving would be the inseparable part of our lives every day. It doesn’t matter if you are running, dancing or skiing.


Hýbejte se nebo zemřete. Je více než vaše nová ranní afirmace. Je to váš nový životní styl. Připraveni?

Move or die. This is more than your new morning affirmation. This is your new lifestyle. Are you ready?

Jak ale začít?
How to start?

Určete si kolik hodin týdně nebo denně budete věnovat nějakému pohybu a nepřehánějte!

Decide how many hours you want to exercise or do some sport daily or weekly. Do not overrate it!

Vyzkoušejte nějakou cvičící výzvu, pomůže vám to vytvořit si zvyk. Pokud totiž něco opakujete 20 dní po sobě, začne se to pomalu stávat vaší rutinou.

Try some fitness challenge it helps to create a habit. If you repeat something 20 days in a row it becomes your new routine.

Nakupte si nějaké pěkné sportovní oblečení nebo pomůcky, které vás budou motivovat. Nechcete přeci nechat ten hezký set na cvičení dlouho ve skříni?!

Buy some pretty fitness clothes or things for your new sport then you will be motivated. You don’t want to drop your cute sports outfit alone for a long time?!

Vyberte si vhodný typ cvičení nebo pohybu, který vás baví a nenudí.

Choose the right type of exercise what you enjoy not what you are bored of.

Jak vydržet?
How to stay in shape?

Pozorujte svoje nálady nebo pracovní výkonnost během dnů, kdy cvičíte a porovnejte je s těmi, kdy naopak ne.

Watch your moods or working attitude during full day exercises and compare them with the days that you are not moving.

Pokud si vyberete vhodný druh cvičení, začne vás bavit. Slibuju!

If you choose the right type of exercises you really enjoy it. I promise!

Střídejte občas tréninky a snažte se vždy o nějaký progres. Není nic horšího, než dělat to stejné pořád dokola. To začne nudit každého!

Change the workouts and try always for some progress. The worst thing is to do it, again and again. You will get bored.

Nebuďte na sebe moc přísní, pokud se vám něvo nepovede dodržet. Berte cvičení vážně, ale užívejte si života.

Don’t be so strict on yourself if you can’t keep anything. Take it seriously but still enjoy your life.

Vytvořte si ze cvičení únik do svého světa – vyčistíte si hlavu a budete moc pracovat 3x rychleji a efektivněji.

Do a mind disappears every time you exercise. Clean your brain and then you can work 3x quicker and effectively.

Pozorujte, jak se mění vaše tělo a vaše celková kondice. To je ta nejlepší motivace ze všech!

Watch how your body and your shape are changing. This is the best motivation ever for everyone.

Zvládneme to společně! Musíme se přeci hýbat…
We will do it together, we have to move!

Krásné pondělí přeje Vaše
Have a beautiful Monday

Ann

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *