Valencie I. část / Valencia part I

V prosinci jsme se vydali na úžasný jednodenní výlet do starobylé a kouzelné Valencie. Počasí vyšlo nádherně a i čtvrtou adventní neděli jsme si užívali bledě modré oblohy s příjemnými 20 stupni ve stínu. Ideální na výlet, no ne?! A ta vánoční atmosféra byla k nezaplacení – ještě teď si pamatuji vůni pečených kaštanů a sladkostí z trhu, rozkvetlých pomerančovníků a slaný vánek od moře…

We have been in antique and magic Valencia like a one-day trip in December. The local weather was great, so we have enjoyed azure sky and nice 20 Celsius in the shade even on fourth advent Sunday. This is ideal weather for a trip, isn’t it?! And the Christmas atmosphere was priceless. I haven’t forgotten the delicious smell of the roasted chestnuts, candies from the market, blooming orange trees and salty breeze from the sea.

Tipy na parkování / Parking tips

Do Valencie jsme jeli autem, a tak jsme měli možnost se během dne přesunovat bez komplikací a neznalosti městské dopravy. Co se týká parkování a provozu v centru – není to zase tak složité, jak by se mohlo zdát, pokud máte funkční navigaci. Poblíž centra jsme měli zaplacené celodenní hlídané parkoviště, u Města umění a věd se dá na 3 hodiny bezplatně zaparkovat v obchodním centru Aqua a u pláží najdete vždy neplacená parkoviště. Takže auto ve Valencii nemusí být zátěží, jak někdy bývá zvykem.

We have gone to Valencia by car, so we have gently moved through the city without potential complications with any practical knowledge of public transport. What about the local traffic and parking spaces? It’s not challenging as everybody can imagine if you have appropriate navigation. Not far from the historic city center, we have reserved a ticket for all-day guarded parking. And close The City of Arts and Sciences you can park in the shopping center Aqua 3 hours free. You can also find free parking spaces near public beaches. Because of that the car traditionally should be any ballast for you.

Město umění a věd / The City of Arts and Sciences

Naše první zastávka vedla do Města umění a věd – je to komplex moderně navržených budov od místního architekta S. Calatravy, ve kterých najdete obrovská muzea, aquárium, operu, planetárium a další vymoženosti. Super moderní park ve kterém rostou palmy v patře vám prostě vezme dech a bledě modrá voda dodává všem obrovským hypermoderním skvostům tu správnou atmosféru. Podél celého Města vede i valencijský park Jardín del Turia, který se táhne přes celou Valencii a je ideálním místem k odpočinku. Na žádné z muzeí jsme bohužel neměli čas (třeba někdy příště) a slunce se již pomalu začalo blížit k poledni, a tak jsme se plni prvních dojmů pomalu vydali směrem k přístavu.

Our first stop was by The City of Arts and Sciences. It’s a complex of the modern architecture buildings by local architect S. Calatrava – where you can find large museums, aquariums, soap, planetarium, and other achievements. A super modern park where the palms growing on the floor promptly stole your breathing and light blue water instantly adds the perfect atmosphere all hypermodern gems. There is beautiful Valencia’s park Jardín del Turia along all this City which is the magnificent place for a relax. We have any time for the museums (maybe next time) and the sun moves midday so we full of the first impressions start a journey to the port.

Kubánské uličky / Cuban’s streets

Poblíž přístavu jsme se prošli nevšedními kubánskými uličkami. V jeden okamžik jste si mohli připadat jako v Karibiku. Celá čtvrť El Cabanyal působila úplně jiným dojmem než celá histortická Valencie, a tak bylo zajímavé vidět i něco navíc, co se do všech cestovních průvodců nepíše. Barevné domečky a takové malé kubánské “ghetto” plné místních, perfektně přikořenilo naše poledne.

Close by port we have walked uncommon Cuban’s streets. You can feel the Caribic vibe at the moment. All quart El Cabanyal act a different role than all historical Valencia. It was fascinating to see something special indeed. Something than you can’t find in every tourist guide. Colored houses and private Cuban ghetto full of local people perfectly improved our noon.

Kde si dát Paellu? / Where to eat Paella?

Pomalu ale jistě se blížil čas oběda a co byste měli ve Valencii rozhodně vyzkoušet?! Paellu, protože je to její rodné město a možností zde najdete opravdu stovky. My vsadili na tradici v La Pepica, kterou navštěvoval Hemingway při svých cestách do Valencie a nemohli jsme být spokojenější. Jídlo bylo výborné, obsluha taky a atmosféra byla nezaměnitelná. Restaurace byla navíc ponechána tak nějak autenticky, a tak jste si hned mohli představit, jak zde sedí Hemingway a něco popíjí. Kolem druhé hodiny odpoledne zde bylo navíc úplně plno, takže rozhodně doporučuji zarezervovat stůl dopředu, jak jsme to udělali my…

It was gradually but unquestionably a time for lunch and what do you definitely have to taste in Valencia?! Paella! Because Valencia is really the home town of Paella and there are plenty of opportunities. We bet for a tradition in La Pepica which has typically visited Hemingway in his ways to Valencia, and we can’t be more thrilled. The prepared food was delicious, bartenders were great and the atmosphere was really unmistakable. The iconic restaurant stayed authentic so you can naturally imagine sitting Hemingway with some kind of a drink. There was full about 2 p.m., so I can advise making a reservation which we did it.

pokračování příště

to be continued

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *