Valencie II. část / Valencia part II

V prosinci jsme se vydali na úžasný jednodenní výlet do starobylé a kouzelné Valencie. Počasí vyšlo nádherně a i čtvrtou adventní neděli jsme si užívali bledě modré oblohy s příjemnými 20 stupni ve stínu. Ideální na výlet, no ne?! A ta vánoční atmosféra byla k nezaplacení – ještě teď si pamatuji vůni pečených kaštanů a sladkostí z trhu, rozkvetlých pomerančovníků a slaný vánek od moře…

We have been in antique and magic Valencia like a one-day trip in December. The local weather was great, so we have enjoyed azure sky and nice 20 Celsius in the shade even on fourth advent Sunday. This is ideal weather for a trip, isn’t it?! And the Christmas atmosphere was priceless. I haven’t forgotten the delicious smell of the roasted chestnuts, candies from the market, blooming orange trees and salty breeze from the sea.

Posilnění skvělým a tématickým obědem jsme se vydali do centra. Z našeho parkoviště to bylo kousek, a tak jsme za malou chvíli spatřili první starobylé hradby a brány do starého města. I když jsme nevěděli úplně přesně, jak se dostaneme na hlavní náměstí – stačilo jít po směru s ostatními a zanedlouho jsme se ocitli v samém srdci Valencie.

We have set off on a journey to the historical city center indeed in better shape after the delicious and thematic lunch. There was nearby from our guarding parking, so we can see the first antique walls in a short time. We didn’t know exactly how to get to the main square but it was enough to follow the unknown direction of the other people. So step by step we arose in the heart of Valencia.

Plaza de la Virgen

Pár kroků od náměstí Plaza de la Virgen jsme si prohlédli vánočně vyzdobenou radnici. Náměstí bylo úchvatné – lepší než jsem si ho představovala. Jako obvykle předčilo moje očekávání. Gotická věž el Micalet, mramorová dlažba a to vše s nádhernou fontánou uprostřed. Sedli jsme si chvíli na lavičku a pozorovali tu nádhernou španělskou atmosféru… Prozkoumali jsme i místní kapli sv. Kalicha, ve které je prý uchován sv. Grál a pokračovali úzkými uličkami mezi kamennými budovami až na náměstí Plaza de la Reina.

A few steps from the square Plaza de la Virgen we watched lovely Christmas decorating in the beautiful town hall. The historic square was unbelievable – the better than I realistically expected and as always it exceeded my expectations. The gothic tower el Micalet, marble floor and beautiful fountain in the heart. We sat comfortably on the bench and observed the perfect Spanish atmosphere… We also saw the exterior of the chapel where is allegedly saved the Holy Grail. and we continued walking through narrow streets between stone buildings tills the square Plaza de la Reina.

Plaza de la Reina

Tady jsme objevili zajímavé místní trhy plné nádherných ručně vyráběných předmětů a lákavých dobrot. Mimo jiné zde byl i Betlém s velbloudem a všude okolo chodily děti se zmrzlinou. Jak říkám – tak trochu jiné Vánoce.

There was a beautiful local market full of some hand made products and tempting food. Besides, there was a Bethlem with camel and all-around went kids with the ice cream. As I told you – a bit different Christmas.

Mercat central & La Lltoja de la Seda

Vydali jsme se ještě k budově místního trhu – Mercat Central, který byl bohužel zavřený, protože byla neděle, ale kousíček od něj stojí nádherná gotická budova – Hedvábná burza: La Llotja de la Seda, která určovala bohatství starého města a měla nezapomenutelné kouzlo. Všude okolo byly vysázené a ovocem obsypané pomerančovníky – není divu jsme přeci v oblasti “pomerančového květu”…

We went to the building of the traditional market – Mercat Central, but it was closed because it was on Sunday. Anyway, a few steps from it there are a charming gothic building – The Silk market: La Llotja de la Seda which defined the economic wealth of the historic city and it was really magnificent. All nearby were orange trees full of the oranges. It isn’t odd – you correctly are in the specific region of the “orange blossom”.

Torres de Serranos

Pokračovali jsme malebnými uličkami zpátky do centra Valencie a na poslední zastávku jsme se vydali k hlavní bráně bývalého města – Torres de Serranos. Hradby i brána byly obrovské a bylo vidět, jak se na nich podepsaly nejrůznější historické události. Představivost zde jela na plné obrátky, stačilo zavřít oči. Kousek v parku jsme pozorovali skupinu lidí, kteří tančili a začalo se pomalu stmívat….

We continued through scenic streets back to the center of Valencia and for the last stop, we slowly moved to the central gate of the historic city called Torres de Serranos. Walls and gate were so big, and you could see how to historical events to sign on it. Creative imagination was colorful you could close your eyes for a while. Close by this place, we watched a group of people who started dance and on top of that, it was practically gorgeous sunset…

Vraceli jsme se již za tmy pomalu k autu a užívali si té nádherné atmosféry. Město bylo romantičtější a více vánoční. Prohlíželi jsme si vánoční dekorace v hotelech a plné restaurace lidí. Zpáteční cesta městem a úzkými uličkami byla kouzelná a prostě úplně jiná, než za dne…

We slowly go back to the car in dark and heartily enjoyed the beautiful night atmosphere. The city was more romantic and there was more Christmas charming. We watched Christmas decorating in luxurious hotels and restaurants full of people. Way return in the city through narrow streets was absolutely magic and so different than in daylight.

Drahá Valencie, díky za všechno a zase někdy naviděnou!

Dear Valencia, thank you for all and see you again!

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *