Hello from the new house / Pozdravy z nového domu

I still can’t believe it’s already August – time flies! I enjoyed a small break so after some relaxation, the moving, and settling I’m sending you the greetings from hot Spain and our new home aka “la casa azul” (blue house) as the owner said himself. Why is this house called blue? You will see it right now together with the new salty blog post, read now.👇

Stále nemůžu uvěřit tomu, že už je srpen – ten čas hrozně utíká! Dopřála jsem si malou pauzu a tak po delší chvíli odpočinku, stěhování a zabydlování posílám pár pozdravů z vyprahlého letního Španělska a našeho nového domova aneb jak jej nazývá sám majitel “la casa azul” (modrý dům). Proč se mu říká modrý společně s novým článkem se slanou příchutí čti zde.👇

Přestěhovali jsme se do většího města a tak si pomalinku po doušcích vychutnávám městský životní styl. Musím narovinu říct, že mně dva roky v malé vesničce prospěly, ale na druhou stranu si zase ráda užívám ulice plné lidí a kavárničky na každém kroku. Důležitý je také fakt, že zůstáváme i nadále blízko moře, a tak nezbývá obzvláště teď v srpnu nic lepšího, než se skočit vykoupat na městskou pláž či se večer procházet na místní promenádě při západu slunce.

We have moved to the bigger city, so I’m starting to feel the city vibes again. I have to say that I enjoyed two years in the small village but on the other hand, it’s really cute to see the streets full of people and cafes on every corner. The significant fact is we are still staying near the sea! Actually, there is nothing better (especially during the hot summer season) than go to the city beach or walking by the promenade to watch the sunset.

Pronájmy domů ve Španělsku – aktuální situace léto 2021
Renting houses in Spain – actual situation summer 2021

Dům jsme sehnali skoro na poslední chvilku a podařilo se nám jej pronajmout od srpna + na dlouhodobý pronájem, což jsou dvě věci často nemožné tady ve Španělsku. Spousta domů se zde pronajímá jen sezónně 10-11 měsíců (jako například náš předchozí), protože zde místní rodiny chtějí zůstat v létě a rozhodně to nejde usmlouvat. 🙂 Týká se to často především domů a hlavně těch, které jsou blízko moře. Dalším “problémem” může být turistická sezóna, protože většina pronajímatelů chce této příležitosti využít a tak pronajímají svoje domy v srpnu třeba za 1500-2000 euro/měsíc (při klasické celoroční ceně cca 500eur/měsíc). Také zde letos byly výrazné požadavky na zaměstnání ve Španělsku či zaplacení kupříkladu 5 nájmu dopředu, aby se prověřila vaše peněženka – což mně přišlo, že se trochu změnilo oproti situaci zde před dvěma lety.

We found this house almost last-minute and we rented it from August + with the long-term contract – both mostly impossible in Spain. There are many houses rented for 10-11 months (as our previous one) because the families want to stay here in summer and mostly you can’t change that. 🙂 Another “problem” can be the touristic season because many owners want to use this opportunity to rent their houses for 1500-2000 euros/month (but the normal all-year price can be 500 euros/month). Plus, there were many requirements for a stable Spanish salary or paying 5 rents ahead this year to demonstrate your income. I think it changed a bit because I don’t remember this two years ago.

Shrnuto, podtrženo – jsme měli velké štěstí a pokud se někdo plánuje stěhovat do Španělska, klidně si napište o více informací. 🙂
Considering everything, we were really lucky and if someone plans to move to Spain you can write to me for more information. 🙂

Nakonec to tedy všechno dobře dopadlo. Věci už máme vybalené a Beny se zabydlel rychleji než my. 😀 Domek je poměrně starý a tak má svoje typické kouzlo. Všechny okenice a dveře jsou natřené modrou barvou, a proto si můžeme užívat té pravé středozemní atmosféry i na našem patiu. Vždycky jsem chtěla vědět, jaké je to bydlet v některém z takovýchto domů, když jsem chodila okolo… Už se nemůžu dočkat!

At long last, it went well for us. We are finally unpacked, and Beny was settled more rapidly than us. 😀 The house is old so it possesses its typical magic. All shutters and doors are blue so because of that we can enjoy the right Mediterranean atmosphere even on our patio. I always wanted to know how it looks like to live in some old fisherman’s house like this one… I can’t wait!

Posílám pár fotek… Kdo přijede na návštěvu?!
Už si začínám psát seznam! 😀

I’m sending you a few pics… Who is coming?!
I would start to write a list! 😀

Ann
Ann

Writes this blog for joy, happiness. Spreading love, healthy tips, fashion trends, and a healthy lifestyle over the world. She is trying to discover an easy way for everybody to help and understand the planet. She loves the sea, exploring new places, lovely dresses, food, coffee, and fresh flowers. She is just another free soul.
Thank you so much for every visitor, comment, or sharing.
Live your life every day don’t wait for Friday or Monday because #lifeisabeachcocktail . com !

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *