Playa del Carmen & Tulum: Travel on a Budget

Two of the most famous seaside resorts for tourists in Mexico – if you haven’t been to Tulum, it’s as if you haven’t experienced paradise. White Caribbean beaches and Mexican idyllic vibes, souvenir stalls, and the scent of coconut in the air at every step… How to “avoid selling your soul to the devil” and travel sensibly on a budget to these two magical places while still enjoying a bit of Mexican adventure?

Dvě nejznámější přímořská letoviska pro turisty v Mexiku – kdo nebyl v Tulumu, jako by TU ani nebyl. Bílé karibské pláže a mexická idylka, na každém kroku stánky se suvenýry a vůně kokosu ve vzduchu… Jak “nezaprodat duši ďáblu” a s rozumem procestovat levně tato dvě kouzelná místa a zároveň si užít trochu toho mexického dobrodružství?

Playa del Carmen

Po hodině jízdy autobusem z Cancúnu se ocitnete v Playa del Carmen raz dva. Toto městečko nabízí krásné veřejné pláže, možnost vycestovat na blízký ostrov Cozumel anebo procházky po slavné ulici – Quinta Avenida, která ožívá hlavně v noci. Kromě spousty restaurací a barů si zde můžete zakoupit nejrůznější suvenýry nebo dokonce pochovat malého tygra. Playa je díky cestovnímu ruchu podle mého názoru docela bezpečná, dávejte si však pozor na své osobní věci, především na pláži, asi jako v celém Mexiku. Po městě se dá jednoduše pohybovat místními autobusy i colectivos, které vás za 10 pesos (=13 Kč) přepraví kamkoliv budete potřebovat. Stačí to jen trochu cviku, abyste vychytali, kde daný autobus chytit, kde mu říct, aby zastavil a jak se dostat zpátky. Centrum má velmi příjemnou atmosféru během celého dne a pláže lákají ke krátkému osvěžení. V noci se veškerý život probudí na 5. ulici (Quinta Avenida ve španělštině) – především turisté, kteří spali celý den kvůli vyšší konzumaci tequily z předchozího dne. Nenechte si ujít vystoupení místních “voladores”, kteří svoji show předvádějí obvykle o víkendu u hlavní brány na pláži. Jde o tradiční představení, kdy jsou muži v místních kostýmech uvázáni k vysokému stožáru a za zvuku tradiční píšťalky se spouští pomalu dolů. Dříve náboženský rituál, který měl přivolat dobrou úrodu a déšť. Tacos chutnají nejlépe mezi místními, takže doporučuji zabloudit do uliček dál od turistické promenády a vyzkoušet typický street food. Taky doporučuji v těchto místech objevit někoho, kdo prodává kokosové drinky (crema de coco), protože tak výborný drink z kokosu a kokosového mléka jsem ještě asi neměla.

After a one-hour bus ride from Cancun, you’ll quickly find yourself in Playa del Carmen. This town boasts beautiful white sandy beaches, the opportunity to explore the nearby Island of Cozumel, and leisurely strolls along the famous Quinta Avenida, which truly comes alive, especially at night. Amidst numerous restaurants and bars, you can also purchase various souvenirs or, if you prefer, hug and take a picture with a baby tiger. Thanks to tourism, Playa is generally considered safe, but exercise caution with your personal belongings, particularly on the beach—similar to precautions taken throughout Mexico. Navigating the city is a breeze with the local buses (colectivos), offering transportation to any destination for just 10 pesos (=0,5 EUR). With a bit of practice, you’ll quickly learn where to catch the bus, where to signal for it to stop, and how to return. The city center maintains a pleasant atmosphere throughout the day, and the inviting beaches provide a perfect escape. As night falls, the entire scene comes to life on Fifth Avenue (Quinta Avenida in Spanish), especially among tourists who’ve rested all day following a lively tequila-filled night. Don’t overlook the performances by the local “voladores” typically showcasing their talents on weekends at the main gate to the beach. This traditional spectacle involves men in local costumes being tied to a tall pole and descending slowly to the sound of a traditional whistle. Originally a religious ritual, it was meant to invoke good harvests and rainfall. For the most authentic taste, venture into the local alleys away from the tourist promenade to savor the best tacos from the vendors. Additionally, seek out someone selling coconut drinks (crema coco) in these areas; you’ll likely find this cold coconut drink incredibly tasty—I haven’t had anything like it in my life.

Budget tips Playa del Carmen:

Neberte si taxi z hlavní promenády nebo od taxikářů, kteří zde na turisty čekají. Taxi po městě stojí pro místní cca 50 pesos (=65 Kč), ale turistům v těchto místech nabízí i za 200 pesos a ještě vám řeknou klidně do obličeje, že taková cena je jen pro místní. Stačí zajít 300 metrů dál na nějakou normální ulici a chytnete si většinou taxi za normální cenu. Využívejte především místní colectivos a lokální autobusy pro dopravu po centru za 10 pesos za jízdu.

Avoid taking taxis directly from the main promenade or from the line of taxi drivers eagerly awaiting tourists. While the local rate for taxis within the city is around 50 pesos (=2,7 EUR) for residents, some drivers in these touristy areas might quote you as much as 200 pesos, insisting that this inflated rate is solely for tourists. To secure a fair fare, simply walk approximately 300 meters away to a regular street, where you’ll likely find a taxi charging the standard rate. Furthermore, consider using local colectivos and buses, especially for getting around the city, as they typically charge only 10 pesos per ride.

Normální cena za jedno taco na ulici se pohybuje okolo 10-25 pesos. Nenechte se zlákat nabídkami turistických restaurací, když si (opět pár stovek metrů od promenády) můžete dát skutečné tacos na ulici s místními.

The typical price for a street taco ranges from 10 to 25 pesos. Don’t be tempted by offers in touristy restaurants; instead, venture just a few hundred meters away from the promenade to savor authentic street tacos with the locals.

Pokud zůstáváte více dní v Playa del Carmen (nebo kdekoliv v Mexiku), kupte si v obchodě jeden demižon o objemu 10 litrů vody a pak si jej můžete jednoduše doplnit na ulici v některém z “vodních automatů”. V Mexiku totiž neteče pitná voda z kohoutku a kupovat vodu po litrových lahvích se vám časem může trochu prodražit. Navíc tím snížíte používání plastů.

If you’re staying in Playa del Carmen (or anywhere in Mexico) for an extended period, consider purchasing a 10-liter water jug from a store. You can then easily refill it on the street at one of the “water dispensers.” Since tap water in Mexico is not potable, and buying water in individual liter bottles can add up over time, this approach offers a more cost-effective and environmentally friendly solution.

Cenu za suvenýry se pokuste slušně trochu smlouvat a většinou si snažte udržet přehled o tom, kolik by mělo co stát. Lidé v Mexiku mají v oblibě trochu natáhnout neznalé turisty, takže doporučuji být neustále ve střehu.

When shopping for souvenirs, politely engage in some negotiation and ensure you have a rough idea of the appropriate prices. Mexicans may occasionally try to take advantage of unaware tourists, so it’s recommended to remain vigilant and alert throughout your transactions.

Jak se dostat do Playa del Carmen z Cancunu?
Autobusem ADO, cca 1 hodina jízdy, lístky se dají koupit online nebo na autobusovém terminálu

How to get to Playa del Carmen from Cancun?
By ADO bus, approximately 1 hour journey; tickets can be purchased online or at the bus terminal.

Tulum

Po zhruba hodině jízdy z Playa del Carmen se ocitnete v centru Tulumu. Byla jsem na Tulum velmi zvědavá, protože mi ho spousta lidí doporučovala a říkali, že ho navštívili. Osobně mě Tulum trochu zklamal a pokud bych měla někomu poradit, kam jet na dovolenou, tak by to rozhodně nebyl Tulum… Nicméně měla jsem naplánovanou “povinnou” návštěvu, která zahrnovala půjčení kol a projížďku k hotelové zóně s okázalými vstupy do hotelů a na druhý den ráno k pyramidám, které mě pro změnu velmi příjemně překvapily. Tulum má všude takovou velmi “hippie boho vibe” a je plný stylových barů a kaváren. Určitě je to skvělé místo pro sólové cestovatele. Noční život tu samozřejmě taky žije, takže pokud hledáte klid, není to vhodné místo pro vás. Co se týká výše zmíněné cesty na kole, nenechte se zmást fotkami na Instagramu, kde to vypadá, že projíždíte “junglí” podél moře a občas zastavíte na fotku u značky či přírodní sochy – alespoň tak jsem si to představovala já. Realita je taková, že jedete téměř celou dobu v hustém provozu, kde vás míjí autobusy, dodávky, auta, všichni jezdí poměrně rychle. Moře téměř nejde vidět, kromě jedné pláže pro místní, protože zbytek vyhlídky blokují všechny luxusní hotely a tak je většinu doby ani nezahlédnete. Socha “Ven a la luz” byla zavřená kvůli rekonstrukci a z centra Tulumu dojet na kole k ní trvá nejméně 45 minut jízdy na většinou dost pofiderních kolech, kde někdy ani brzdy nefungují. Naše výprava byla završena u značky “FOLLOW THAT DREAM”, která tam jen tak stojí uprostřed cesty a okolo v podstatě není tolik co vidět. Sečteno podtrženo, jedete tam jen kvůli fotkám na Instagramu. Cestou zpátky nás chytla silná bouřka a tak jsme dojeli úplně promočení. Neptejte se mě, jestli ty fotky stály za to. 😄

After an approximately one-hour drive from Playa del Carmen, you’ll reach the heart of Tulum. I had high expectations for Tulum due to numerous recommendations, but personally, it left me somewhat underwhelmed. If I were to suggest a vacation destination, Tulum wouldn’t be at the top of my list. Nevertheless, I had a “must-see” plan, which involved renting a bike for a ride to the hotel zone with its ostentatious entrances and a morning visit to the pyramids, which turned out to be a pleasant surprise. Tulum exudes a distinct “hippie boho vibe” with its trendy bars and cafes, making it an appealing destination for solo travelers. The nightlife is vibrant, so if you seek tranquility, Tulum may not be the ideal place for you. Regarding the bike ride mentioned earlier, it’s important not to be swayed by Instagram photos portraying a scenic journey through the “jungle” along the sea, occasionally stopping for a photo by a sign or natural sculpture – that’s how I envisioned it. In reality, you’ll navigate through heavy traffic, with buses, vans, and cars passing swiftly. The sea is scarcely visible, except for one local beach, as most of the view is obstructed by luxury hotels. The sculpture “Ven a la luz” was closed for reconstruction, and reaching it by bike from the center of Tulum takes at least 45 minutes on mostly worn-out bikes, where sometimes even the brakes don’t work. Our expedition concluded with the “FOLLOW THAT DREAM” sign, standing alone in the middle of the road, with not much else to see around it. All in all, the trip is primarily for the sake of Instagram-worthy photos. On the journey back, we got caught in a powerful storm, arriving completely drenched. Don’t ask me if those photos were worth it. 😄

Tulum Ruins

Další den ráno jsme opět vyrazili na kolech omrknout místní pyramidy a ruiny starého města. Na kole to tentokrát bylo kousek a vzhledem k tomu, že jsme dorazili hned na otvíračku, mohli jsme si vychutnat větší kouzlo mayského města bez davů turistů. Četla jsem na internetu, že někteří lidé hodnotili tyto pyramidy jako ne tak pěkné, ale já musím říct, že se mi velmi líbily. Hlavní pyramidy vyzařují zvláštní energii, kterou jsme okamžitě pocítili a pláže, které můžete vidět před nimi, jsou jako z pohádky. Bavilo mě pozorovat vybledlé barvy a rytiny na tak starých budovách a ty výhledy na moře byly prostě nezapomenutelné. Tohle staré místo obydlené kolem roku 564 sloužilo díky své poloze jako důležité přístavní město. Bílé pláže a křišťálově čistá voda byly třešničkou na dortu. Uměli si vybrat místo, kde budou žít, o tom není pochyb. Po prohlídce památek doporučuji pokračovat na místní pláže, které jsou prostě úžasné!

The following morning, we once again embarked on our bikes to explore the local pyramids and the ruins of the ancient city. This time, the bike ride was short, and arriving right at the opening allowed us to experience the magic of the Mayan city without the usual crowds of tourists. While some online reviews downplayed the Tulum pyramids, I personally found them incredibly captivating. The main pyramids exuded a unique energy that we immediately felt, and the beaches visible in front of them were like something out of a fairy tale. I enjoyed observing the faded colors and carvings on these ancient structures, and the views of the sea were simply unforgettable. With its white sandy beaches and crystal-clear water, Tulum, inhabited around the year 564, served as a crucial port city due to its strategic location. It’s undeniable that the ancient inhabitants knew how to choose an extraordinary place to live. After our exploration of the historical sites, I highly recommend continuing on to the local beaches, which are equally breathtaking.

Budget Tips Tulum:

Kola:
Co se týká plánování, doporučila bych vám půjčit si kola na den (24 hodin) někdy kolem poledne – jet omrknout hotelovou zónu do večera a ráno vyrazit na pyramidy. Kola se vám budou hodit na oboje, a využijete půjčený čas na maximum. Pokud hledáte levnější kola, jděte dál od centra směrem k půjčovně kol Tigre Tulum – v této oblasti je seženete minimálně o třetinu levnější. My jsme platili zhruba 100 pesos na den za kolo, ale můžete si půjčit kola i za 250 pesos.

Bicycles:
When it comes to planning, I suggest renting bikes for a day (24 hours) around noon—explore the hotel zone in the afternoon and visit the pyramids in the morning. Bikes will prove useful for both activities, allowing you to maximize your rental time. For those seeking more economical options, venture away from the city center towards Tigre Tulum bike rental. In this area, you can find bikes for about a third of the price. We paid approximately 100 pesos per day for a bike, but rentals are available starting at 250 pesos.

Ruiny:
Nekupujte si lístky od místních prodejců, zejména pokud zastavují auta. Jsou zde známí podvodníci, kteří vám přeprodávají vstupenky za mnohem vyšší cenu. Vstupenku si běžte koupit až k pokladně, která vypadá oficiálně, a s výběrem průvodců buďte také opatrní. Před návštěvou se podívejte na internet, kolik by měly vstupenky stát, abyste měli představu o ceně a nebyli podvedeni.

Ruins:
Avoid purchasing tickets from local sellers, especially those waiting for rented cars with tourists. There are known scammers who overcharge significantly for tickets. Instead, buy your tickets directly at the official ticket counter, identifiable by its proper appearance. Exercise caution when selecting guides. Before your visit, check online to familiarize yourself with the standard ticket prices, ensuring you have a clear understanding of the cost and avoid falling for scams.

Jak se dostat do Tulumu z Cancunu?
Autobusem ADO, cca 2 hodiny jízdy, lístky se dají koupit online nebo na autobusovém terminálu

How to get to Tulum from Cancun?
The best option is to use the ADO bus service, which takes approximately 2 hours. Tickets can be purchased either online or at the bus terminal.

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *