Why does hair drying matter? / Proč záleží na kvalitě fénu?

This article contains paid partnerships. Tento článek obsahuje placenou propagaci.

I didn’t realize how important the quality of a hairdryer could be until I happened to try Valera hairdryers… While traveling, I was pleasantly surprised to discover that my hair looked much better than usual, resembling a salon-finished look that lasted for several days, even though I used the same cosmetics as always. This caught my attention, and after some investigation, I found out that the hairdryer I had been using was from this premium Swiss brand that I had known for many years. I’m grateful they sent me their new eco-friendly hairdryer to try out – keep reading to learn everything about it!

Nikdy jsem si neuvědomila, jak důležitá je kvalita fénů, dokud jsem náhodou nevyzkoušela výrobky od značky Valera… Během jedné své cesty jsem byla velmi překvapena, když jsem si všimla, že moje vlasy vypadají lépe než kdy jindy, i když jsem použila stejnou kosmetiku. Měly skoro takový vzhled, jako když je upravují v salonu, a tento efekt vydržel několik dní. Pozorovala jsem i změnu struktury vlasů a po důkladném pátrání jsem zjistila, že fén, který jsem použila, pocházel od této švýcarské značky, kterou znám už mnoho let. Jsem vděčná, že mi poslali jejich nový ekologický fén k vyzkoušení – čtěte dál, abyste se dozvěděli více!

WHY IS THIS HAIR DRYER SO COOL? / V ČEM JE TENTO FÉN TAK SKVĚLÝ?

💨The Valera brand has created the ePower2010, an eco-friendly product that ensures professional hairstyling with a minimal environmental impact. As a result, it reduces the amount of electricity needed for hair drying by 30%, while still delivering the same drying performance and styling results as a salon hairdryer, contributing to sustainability. What’s even better is that the hair-drying process is incredibly quick, making it a true time-saver. Now, my hair looks stunning without all the hassle.

🇨🇭Značka Valera vytvořila tento ekologický a nadstandardní fén ePower2010, který slibuje profesionální look s minimálním dopadem na životní prostředí. Je nazýván ekologickým právě proto, že snižuje spotřebu elektrické energie při sušení vlasů o 30 %, přičemž stále poskytuje stejný výkon sušení a výsledky stylingu jako profesionální salónový fén, přispívající tím tak k větší udržitelnosti. A co se dá počítat jako bonus navíc je, že doba sušení vlasů je nesmírně krátká, což vám velmi ušetří čas. Konečně moje vlasy vypadají zdravě bez zbytečných hodin strávených před zrcadlem.

💨Additionally, its motor has an impressively long lifespan of up to 10,000 hours, which has impressed even the most demanding hairstylists and home users. With sustainable power and an intelligent air control sensor for longer life, this means you won’t need to buy another hairdryer every two or three years, which also helps save our planet.

🇨🇭Jeho motor nabízí také poměrně dlouhou životnost (až 10 000 hodin), což může zaujmout dokonce i nejnáročnější kadeřníky či domácí uživatele. S udržitelným provozem a inteligentním senzorem pro řízení vzduchu na prodloužení životnosti to znamená, že nebudete muset kupovat nový fén každé dva nebo tři roky, což ještě navíc pomáhá chránit naši planetu dvojnásobně.

💨The ionic function, featuring ionized airflow, takes care of your hair and protects it against bacteria. Ionic technology is particularly beneficial for thicker, dry, or frizzy hair. If you’re looking for volume and fullness, this hairdryer is perfect for you. This fantastic tool not only prevents hair from overheating but also leaves it looking incredibly healthy, with more volume than ever before and a beautiful shine.

🇨🇭Funkce ionizace pečuje o vaše vlasy a chrání je před špatnými bakteriemi. Ionizační technologie je zejména prospěšná pro vlasy bez objemu, suché anebo nepoddajné vlasy. Pokud toužíte po objemu a plnosti, tento fén je pro vás dokonalý. Tento fén nejen chrání vlasy před přehřátím, ale také jim dodává neuvěřitelně zdravý vzhled, krásný lesk s větším objemem než kdy dříve.

💨Thanks to its lightweight and practical design, this hairdryer is convenient to use and requires very little storage space – ideal for travelers like me! Moreover, its 3m cable never gets tangled thanks to its patented ROTOCORD technology. I’m thrilled that my cable is no longer a mess.

🇨🇭Díky své lehké a praktické konstrukci je tento fén pohodlný k použití a zabírá velmi málo místa – ideální pro cestovatele jako jsem já! Navíc jeho 3 metry dlouhý kabel se vám už nikdy nezamotá díky patentované technologii nazývané ROTOCORD. Konečně kabel od fénu nevypadá jako neforemné klubko.

I want this hairdryer! / Chci tento fén!

HIGH QUALITY / SKVĚLÁ KVALITA

It’s often said that quality trumps quantity, and I can personally attest to the fact that this hairdryer is a worthwhile investment for your hair. Not only is the difference noticeable in your hair, which even stays in better condition and is easier to comb and style, but also in the quality of the dryer’s features. When you switch temperature settings, it adjusts instantly, and the dryer truly blows twice as powerfully as my old one, cutting drying time in half. The sensor indicating the airflow is also incredibly practical, and I hope this stylish assistant will serve me well for a long time. The Swiss brand with Italian roots, founded in 1955, undoubtedly upholds stringent quality standards and has a remarkable track record with more than 60 years of tradition in crafting exceptional hairdryers.

Říká se, že kvalita je důležitější než kvantita, a já musím potvrdit z vlastní zkušenosti, že tento fén je skvělou investicí pro vaše vlasy. Nejenže je vidět velký rozdíl ve vlasech, které dokonce vydrží déle a dají se lépe česat/upravovat, ale také v kvalitě funkcí tohoto fénů. Když přepínáte teplotní nastavení, reaguje okamžitě, a fén skutečně fouká dvakrát tak silně jako můj starý, takže člověk je hotový za poloviční dobu. Senzor, který signalizuje průchod vzduchu vevnitř, je také velmi praktický, a doufám, že mi tento elegantní pomocník vydrží dlouho. Švýcarská značka s italskými kořeny, založená v roce 1955, určitě dodržuje vysoké standardy kvality a svými fény odvádí skvělou práci s více než 60letou tradicí.

Watch this video on how to create quick ‘beach waves’ within a few minutes with this tool:
Sledujte tohle video jak si vytvořit rychlé “beach waves” = plážové vlny během pár minut s tímto pomocníkem:


I can’t wait to give you more updates and try out new hairstyles! Have you ever realized that hair drying could be life-changing for your hair? Share your thoughts below!

Těším se, až s vámi budu sdílet další info a vyzkouším nové účesy! Napadlo vás někdy, jaký může být rozdíl v sušení vlasů či obyčejném fénu? Napište mi vaši zkušenost do komentářů!

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *