Best Places to Visit in Murcia Region, Spain

DOWNLOAD MY TRAVEL GUIDE👇🏼

Would you like to spend a day on a black sandy beach but you don’t have a budget to travel to Bali? Murcia has it all – flamingoes, pink lake, Caribbean and Miami vibes, and of course also a black sandy beach!

Možná nemáš právě teď peníze na letenku na Bali, ale toužíš po tom zabořit nohy do černého písku na pláži… Ve španělském regionu Murcia najdeš vše – plameňáky, růžová jezera, “Karibskou a Miami náladu” a samozřejmě černé pláže!

Maybe some tourist guides would not be speaking about Murcia’s beauty but because I’m living here a few years I can assure you it is worth at least one visit – even more.

Možná ne všichni turističtí průvodci budou vyzdvihovat Murcijskou krásu, nicméně vzhledem k tomu, že v tomto kouzelném regionu žiji již několik let, budete mně muset důvěřovat. Slibuji vám, že Murcii se vyplatí minimálně jednou zažít.

Murcia is very fortunate for the sunny climate and above all Cartagena area is regarded as one of the hottest places in Europe. This could also be a great destination to enjoy in the winter. You can easily get there from Alicante and Murcia airports.

Murcia má díky své poloze a teplému klimatu velké štěstí – okolí Cartageny je považováno za jedno z nejteplejších míst Evropy. Tahle oblast může být tudíž skvělou destinací i během zimy. Můžete zde jednoduše přicestovat z letiště v Alicante a Murcii.

You will be able to admire kilometers of extraordinary beaches and hidden places that raise unique feelings. You won’t feel there like another visitor to explore. Thanks to the various landscapes and coastlines, it is a cool place to get lost.

Budete moci obdivovat kilometry nádherných pláží a tajemných zákoutí, které zvyšují jedinečnost tohoto místa. Nebudete se zde cítit jako při davové turistice kdekoliv jinde. Díky rozličnosti krajiny a pobřeží jsou tu úžasná místa pro objevování, kde zaručeně ztratíte pojem o čase.

DOWNLOAD MY TRAVEL GUIDE: 10 BEST PLACES TO VISIT IN MURCIA (SPAIN) FOR FREE👇🏼

STÁHNĚTE SI ZDARMA MOJI CESTOVNÍ PŘÍRUČKU: 10 NEJLEPŠÍCH MÍST VE ŠPANĚLSKÉ MURCII👇🏼

In my unique guide, you can find all the best places in Murcia Region with my travel tips. What to try, where to swim, what to eat, where to find flamingoes, etc. You can download this travel guide for free just by subscribing to my newsletter – in the form below or here.

V této jedinečné příručce najdete ty nejlepší místa v Murcijské oblasti společně se všemi mými cestovatelskými tipy… co byste měli vyzkoušet, kde se vykoupat, co si dát na jídlo, kde najdete plameňáky atd. Můžete si stáhnout tuhle cestovní příručku zcela zdarma registrací do mého newsletteru – ve formuláři níže nebo na tomto odkazu.

Discover a black sandy beach, stone lighthouse and marine reserve, natural parks, or hidden gems in Murcia. Let’s plan your next adventure!

Objevujte černé pláže, kamenný maják s jedinečnou mořskou rezervací, přírodní parky nebo ztracené poklady v regionu Murcia. Pojďme naplánovat vaše příští dobrodružství společně!

If you have any questions or would you like to receive some personalized tips please contact me by email and I would be happy to help you.

Pokud máte nějaké otázky nebo byste rádi obdrželi nějaké konkrétní tipy, napište mi prosím na můj email a já vám ráda pomůžu.

SIGN UP AND RECEIVE MY GUIDE TO YOUR MAILBOX NOW💌

ZAREGISTRUJ SE A OBDRŽ CESTOVNÍ PŘÍRUČKU DO SVÉHO EMAILU PRÁVĚ TEĎ💌

What is like to live in Murcia, Spain?

Hi everyone! I’m so thrilled to say something true about the typical dreamy cliché “living abroad near the sea.” I moved to a smaller region of Spain called Murcia, one and a half years ago, with my boyfriend and our dog. We are working online, so we wanted to travel and discover new places and also try a cool opportunity to live abroad…. Read more

Read also my article about living in Murcia at A Born Traveller!

Přečtěte si také můj článek o tom, jaké je to žít celoročně v Murcii ve Španělsku na blogu A Born Traveller! odkaz zde

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *