Mexico City in Just a Few Hours

This unique metropolis, nestled two thousand meters above sea level and boasting a population equivalent to that of two Czech Republics combined, has been on my travel radar for quite some time… One of the most memorable experiences was simply observing Mexico City from the plane and fully comprehending its vastness, while also catching sight of the surrounding volcanoes from which smoke lazily billowed, positioned together with the weathered skyscrapers and colorful houses. Are you keen to explore the capital of Mexico? And is it considered safe to visit?

Tato unikátní metropole položená ve dvou tisících metrech nad mořem, chlubící se počtem obyvatel jako dvě České republiky dohromady, byla na mém cestovatelském seznamu již dlouhou dobu… Jedním z největších zážitků bylo pouze pozorovat Mexico City z letadla a skutečně si přitom uvědomovat jeho velikost… Sledovat okolní vulkány z jejichž kráterů se pomalu zdvihal těžký dým a v kontrastu s oprýskanými mrakodrapy a barevnými domky se rozkládalo do čím dál větší dálky mezi horami. Láká vás návštěva hlavního města Mexika? A je to vůbec bezpečné?

Návštěva největšího španělsky mluvícího města pro nás byla rychlovka, protože jsme MXC navštívili během našeho leteckého přestupu na Kostariku. Pokud tedy letíte přes MXC, doporučuji zamluvit si letenku tak, jako jsme udělali my, abyste měli alespoň půlden na rychlou návštěvu centra a nasátí místní atmošky. Jak jsem již psala výše, samotný přílet nebo odlet z metropole je nicméně sám o sobě zážitkem.

Our visit to the largest Spanish-speaking city was a brief one, as we stopped in MXC during our layover en route to Costa Rica. So, if you’re flying through MXC, I recommend booking your ticket like we did, so you have at least half a day for a quick visit to the city center and to experience the local atmosphere. As mentioned earlier, the arrival or departure from the city itself by plane is an experience to remember.

Where to stay in Mexico City?
Kde se ubytovat v Mexico City?

Pokud hledáte klidné a pěkné ubytování, pouze 15 minut od centra taxíkem, mám pro vás skvělý tip. NIU Coliving je skvělou volbou pro všechny cestovatele. V jejich prostorném apartmánu s výhledem na zeleň se budete cítit jako doma. K dispozici máte vlastní kuchyň a koupelnu; každý pokoj má také vlastní Wi-Fi. Mezi společnými prostory najdete “co-working space” s kavárnou, střešní terasu s množstvím zeleně ideální k odpočinku, nahrávací studio pro podcast, posilovnu atd. Na recepci vám ochotný personál poradí s čímkoli, co si budete přát. Všechno bylo v našem apartmánu špičkově uklizeno a nachystáno na jedničku s hvězdičkou, jako jsem dlouho nikde nezažila! Rozhodně doporučuji pro rychlou návštěvu města, ale i pro delší pracovní pobyty či pro digitální nomády, kteří hledají soukromí a místo, kde se dá zaručeně pracovat – vyzkoušeno!

If you’re seeking tranquil and lovely accommodation, just a 15-minute taxi ride from the city center, I have a great recommendation for you. NIU Coliving is an excellent choice for all travelers. In their spacious apartment with a view of the greenery, you’ll feel right at home. You’ll have your own kitchen and bathroom, and each room also boasts its own Wi-Fi. Among the shared spaces, you’ll find a co-working space with a café, a rooftop terrace with plenty of flora ideal for relaxation, a podcast recording studio, a gym, and more. The helpful staff at the reception will assist you with anything you need, and everything in our apartment was impeccably clean and prepared, as I haven’t experienced elsewhere in a long time. I definitely recommend it for a quick visit to the city, but also for longer business stays or for digital nomads seeking privacy and a place where work can be guaranteed – tested and approved!

Zócalo & Catedral Metropolitana

Protože je nutné dobře znát Mexico City a přesně vědět, kudy jít, abyste nezabloudili a něco se vám náhodou nestalo, rozhodli jsme se raději jet do centra přímo z hotelu Uberem. Naším prvním cílem bylo jedno z největších náměstí na světě nazývané španělsky “El Zócalo”. Nic podobného jsem ještě nikdy neviděla… Podél této obrovské betonové plochy můžete například obdivovat největší barokní katedrálu na světě nebo samotné sídlo mexického prezidenta. Zócalo je jistě významnou tepnou celého velkoměsta a svou obdivuhodnou rozlohou určitě stojí za zastávku. Poté jsme pokračovali do Metropolitní katedrály, která byla postavena na místě bývalé aztécké pyramidy, kterou však španělští dobyvatelé zbourali, aby si upevnili svou autoritu. Architektonicky je to bezesporu pozoruhodná podívaná a stejně jako náměstí – obřích rozměrů!

Because you need to know Mexico City well and know where to go to avoid getting lost and to ensure nothing happens to you, we opted to travel to the center by Uber directly from the hotel. Our first destination was one of the largest squares in the world – El Zócalo. I had never seen anything like it before. Along the enormous concrete surface, you can, for example, admire the largest Baroque cathedral in the world or the residence of the Mexican president. Zócalo is certainly a significant artery of the entire metropolis, and its admirable size is definitely worth a stop. We continued to the Metropolitan Cathedral, which was built on the site of a former Aztec pyramid demolished by Spanish conquerors to assert their authority. Architecturally, it is undoubtedly a remarkable sight, and, like the square, it is of gigantic dimensions!

Palacio de Bellas Artes & Torre Latinoamericana

Z náměstí jsme se vydali rušnými ulicemi plnými obchodů, restaurací, stánků s pouličním jídlem a dalších lákadel směrem k ikonickému centru mexického umění – Palacio de Bellas Artes. Tato secesní umělecká budova s barevnou skleněnou kopulí od maďarského architekta je skvostem sama o sobě. Uvnitř sídlí místní galerie, muzeum, operní divadlo a také zde působí národní orchestr a taneční soubor. Vstupní hala je vyzdobená červeným mramorem a prohlídka zde musí být jistě velkým zážitkem. Bohužel jsme neměli tolik času, ale alespoň jsme stihli prozkoumat velkolepou vstupní halu a drobnou výstavu o místním symfonickém orchestru.

From the square, we continued along bustling streets filled with shops, restaurants, street food stalls, and other attractions toward the iconic center of Mexican art, Palacio de Bellas Artes. The Art Nouveau building with its colorful glass dome, designed by a Hungarian architect, is a masterpiece in itself. It houses a local gallery, museum, opera house, and is home to the national orchestra and dance company. The entrance hall is made of red marble, and visiting it must be a great experience. Unfortunately, we didn’t have much time, so we managed to explore only the entrance hall and a small exhibition about the symphony orchestra.

Před palácem jsme se zastavili, abychom se podívali na latinskoamerickou věž – “Torre Latinoamericana”, nejstarší mrakodrap v MXC s výškou 182 metrů, postavený v 60. letech. Okolo paláce se dále rozprostírá park, kde můžete zakoupit téměř cokoliv. Místní prodejci zde mají rozprostřené deky se vším možným, co vás napadne. Chtěli byste si koupit básničku či náhled do vaší budoucnosti? Fantazii a kreativitě se meze nekladou…

In front of the palace, we glanced at the Latin American Tower – “Torre Latinoamericana”, the oldest skyscraper in MXC, standing at 182 meters tall, built in the 1960s. Around the palace, there is also a park where you can buy almost anything. Local vendors have spread out blankets with all sorts of items imaginable. Would you like to buy a poem or a glimpse into your future? The imagination knows no bounds…

Plaza Garibaldi

Směrem od paláce jsme se vydali po “trochu horších ulicích”, kde atmosféra místy trochu houstla (jen na vlastní nebezpečí), směrem k náměstíčku, které je známým místem pro místní “mariachi” muziku. Pokud jste tenhle žánr nikdy neslyšeli, buďte si jisti, že ho znáte. Jsou to páni s knírkem oblečení v tradičním mexickém oděvu s velkým sombrerem, kteří hrají na tradiční nástroje – povětšinou kytary, housle, trumpety a zpívají. Na náměstí byla spousta takových skupinek a průběžně se střídali ve svém vystupování. Vedle tohoto náměstí najdete i místní trh, který nabízí domácí mexické jídlo a “mariachi” sem dokonce občas zaskočí a zazpívají někomu, zřejmě aby mu lépe chutnalo. Trh překypoval autentickou atmosférou z cestovatelských pořadů z televize a jenom o kousek dál jsme zapadli do skvělého baru (poslechli jsme místní a nepokračovali jsme za roh této ulice, jak nám bylo doporučeno, aby se nám něco nestalo). V malém zapadlém baru na dřevěných stoličkách seděli pouze místní štamgasti a tak jsme si objednali Margaritu, guacamole a tacos. Co vám budu vyprávět, lepší zakončení našeho krátkého objevování jsme si nemohli přát…

Heading away from the palace, we ventured down ‘slightly rougher streets’ (at our own risk) to a small square known as a popular spot for local ‘mariachi’ music. If you’ve never heard this music before, rest assured, you know it. They are gentlemen with mustaches dressed in traditional Mexican attire, wearing large sombreros, who play traditional instruments – mostly guitars, violins, trumpets, and sing. There were plenty of them in the square, taking turns in their performances. Next to this square, you’ll find a local market offering homemade Mexican food, and occasionally, the ‘mariachi’ even stops by to sing for someone there. The market was vibrant with its authentic atmosphere, and just a bit further, (as advised by locals not to venture around the corner of that street for safety reasons), we found a great bar where only locals were sitting. We ordered Margaritas, guacamole, and tacos. What can I say, a better ending to our short exploration couldn’t have happened to us.

Some practical tips in the end…
Pár praktických tipů na závěr…

Z letiště i na letiště, stejně jako kdekoliv v centru města si můžete jednoduše objednat Uber bez sebemenších problémů za velmi nízké ceny. Vyhnete se tak vysokým poplatkům za letištní taxi či za přeplacení taxikářů.
From airport to airport, as well as anywhere in the city center, you can easily order an Uber without any hassle at very low prices. This way, you’ll avoid high fees for airport taxis or overpaying taxi drivers.

Nechoďte tam, kde to neznáte a držte se místních průvodců. I když se momentálně nacházíte na hlavní ulici, neznamená to, že vás za rohem nemůžou okrást za bílého dne. Snažte se předejít vycházení v noci a naplánujte si pochůzky, dokud je ještě světlo. Zpátky z centra jsme se již vraceli za tmy (kolem 19:00) a z auta bylo vidět, jak se město mění ještě ve větší nepředvídatelnou džungli. Opatrnost především na každém kroku.
Don’t go where you’re unfamiliar and stick with local guides. Just because you’re on a main street doesn’t mean you can’t be robbed around the corner in broad daylight. Try to avoid walking at night and plan your outings while it’s still light. We were already heading back from the center after dark (around 7:00 PM), and from the car, it was evident how the city transforms into an even more unpredictable jungle. Caution is crucial with every step you take.

Nesnažte se na sebe upozorňovat viditelným oblečením jako výrazné šaty, Iphony v ruce atd. Praktické jsou dlouhé kalhoty a tmavší barvy, abyste v davu lépe zapadli.
Avoid drawing attention to yourself with conspicuous clothing, such as colorful dresses or iPhones in hand. Opt for practical attire like long pants and darker colors to fit into crowds better.

V Mexiku většinou není nikde pitná voda z kohoutku, takže si dobře naplánujte nákup vody na objevování města nebo když přijíždíte pozdě v noci, brzo ráno do hotelu.
In Mexico, tap water is usually not potable, so plan ahead to buy water when walking around the city or when arriving late at night or early in the morning at your hotel.

Tento článek obsahuje placenou propagaci. This article includes sponsored content.

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *