Hotel by the river in Minca

Slow-living Minca Accommodation Review

Looking for the perfect getaway in Minca? Discover why the riverside hotel in Minca is the ideal choice for your stay. Wake up to the sound of the river and birdsong, start your day with a delicious breakfast and real Colombian coffee. Take a dip in the river or simply sit and watch as it flows into the distance. Read a book in a hammock, relax by the pool, or go on a hike to the waterfalls or a coffee plantation tour, then return to your round indigenous home. If you’re looking for paradise, the jungle, and a place to relax, you’ll hardly find anything better. Head to the Colombian mountains, to the Sierra Nevada de Santa Marta, and you won’t want to go back home…

Chtěli byste navštívit Minca? Objevte, proč je tento hotel v Minca ideální volbou pro váš pobyt. Probudit se za šumění řeky a zpěvu ptáků, začít den výtečnou snídaní a pravou kolumbijskou kávou. Vykoupat se v řece nebo jen tak sedět a pozorovat ji. Přečíst si knížku v hamace, užít si relax u bazénu nebo se vydat na túru k vodopádům či na exkurzi na kávové plantáže a poté se vrátit do vaší kulaté indiánské chatky. Pokud hledáte ráj, džungli a místo k odpočinku, těžko najdete něco lepšího. Vydejte se do kolumbijských hor, do pohoří Sierra Nevada de Santa Marta a nebudete se chtít vrátit domů…

Tento článek obsahuje placenou propagaci. This article includes sponsored content.

“Las cabañas del río,” jak se tento hotýlek jmenuje, je oázou klidu v kouzelné kolumbijské přírodě. Chatky vypadají jako ty od Indiánů a z terasy se můžete kochat výhledem na rozrostlý bambus a řeku obklopenou zelení. Ve vaší ložnici se nachází soukromá koupelna, lednice a kouzelná terasa. V celém areálu je k dispozici bazén a soukromý vstup k řece. Centrem je hlavní chata, ve které ráno správce s úsměvem vykouzlí výbornou snídani. Pláž u řeky má sama o sobě posvátnou atmosféru a voda příjemně ochladí během horkých dní. Chatky jsou postavené v údolí a dolů k nim se dostanete po schodech a provazovém mostě. Okolo roste spousta vegetace a bambusů, takže při troše štěstí můžete vidět i nějaká zvířata.

“Las cabañas del río,” the name of this charming hotel, is an oasis of serenity nestled in the enchanting Colombian countryside. The cabins, resembling those of indigenous dwellings, offer terraces with picturesque views of sprawling bamboo and the river surrounded by lush green jungle. Each room is equipped with a private bathroom, fridge, and a charming terrace. Guests have access to a pool and a private entrance to the river. The main lodge, where the manager greets you with a delightful breakfast each morning, serves as the heart of the whole place. The riverside beach exudes tranquil vibes, offering a refreshing respite from the heat on sweltering days. Situated in a valley, the cabins are accessible via stairs and a rope bridge. The area is rich with lush vegetation and bamboo, providing opportunities for wildlife sightings with a stroke of luck.

Minca, Santa Marta, Kolumbie

Minca je fascinující malou vesničkou v horách z mnoha důvodů. Jedním z nejvýznamnějších je její ohromující přírodní krása – zatím není tolik poznamenaná turismem jako jiná místa. Tato malá vesnice leží v srdci horského pásma Sierra Nevada de Santa Marta a nabízí nádherné výhledy na džungli a vodopády, o kterých se vám ani nesnilo. Pro milovníky přírody je to opravdový ráj. Místní také nazývají toto magické místo určitým ekologickým centrem. Minca, obklopená přírodou, je domovem mnoha druhů exotických rostlin a zvířat. Pro milovníky biodiverzity je to skvělé místo k pozorování ptáků, motýlů a k objevování rozmanitých ekologických projektů. V místních kopcích stále žijí místní kmeny Indiánů, které můžete občas vidět procházet v jejich tradičním bílém oblečení, což přidává tomuto místu na kouzlu. Kromě toho je Minca bohatá i na další zážitky, které vám umožní poznat autentický kolumbijský venkovský život a kulturu. Můžete ochutnat místní kuchyni, navštívit kávové nebo kakaové farmy a poznat tradiční řemesla. Nebo si můžete vychutnat kouzelné výhledy na kopce pokryté džunglí s mlhou po dešti nebo při západu slunce.

Minca is a captivating mountain village for numerous reasons. One of its most notable features is its stunning natural beauty – relatively untouched by tourism compared to other destinations. Nestled in the heart of the Sierra Nevada de Santa Marta mountain range, Minca offers breathtaking views of jungles and waterfalls that surpass imagination. For nature enthusiasts, it’s truly a haven. Locals also dub this enchanting locale an ecological hub. Surrounded by nature, Minca boasts exotic plant and animal species. It’s an ideal spot for biodiversity enthusiasts, offering excellent birdwatching, butterfly spotting, and opportunities to explore various ecological initiatives. Indigenous tribes still inhabit the nearby hills, occasionally gracing the landscape in their traditional white clothes, adding to Minca’s sacred vibes. Moreover, Minca provides an array of experiences to immerse yourself in authentic Colombian rural life and culture. You can indulge in local cuisine, tour coffee or cacao farms, and delve into traditional crafts. Alternatively, you can savor the enchanting vistas of jungle-covered hills, veiled in mist after rainfall or illuminated by the setting sun.

Jak se dostat do Minca?
How to get to Minca?

Nejjednodušší možností je přiletět na letiště do Santa Marta a ze Santa Marty si vzít taxi přímo do Minca (cca do 1h jízdy) nebo využít kolektivní taxi či autobus z centra města. Můžete také přijet autobusem z Cartageny do Santa Marty (cca 6 hodin) a poté se dostat do Minca.

The easiest way is to fly to Santa Marta airport and then take a taxi straight to Minca (approximately 1 hour by car), or choose shared taxis or buses from the city center. Alternatively, you can take a bus from Cartagena to Santa Marta (approximately 6 hours) and then proceed to Minca from there.

Praktické info:
Practical information:
V Mince často prší a nejsou zde příliš pohodlné cesty a chodníky. Doporučuji proto nabalit si pláštěnku, krosnu nebo batoh a pohorky či boty do terénu. Dobrý repelent a cestovní moskytiéra jsou také na místě.

In Minca, it often rains, and the paths and sidewalks are not very comfortable. Therefore, I recommend packing a raincoat, backpack, along with hiking boots or sturdy shoes for the terrain. A good insect repellent and a travel mosquito net are also advisable.

Las cabañas del río

My jsme strávili v chatkách u řeky několik dní a celý pobyt jsme si náramně užili. Je to jedno z těch míst, kde se skutečně můžete napojit na přírodu, běhat bosky a potulovat se kolem řeky. První noc, hned jak jsme přijeli, se přihnala velká bouřka a vypla elektriku v celé vesnici. Nebylo nic kouzelnějšího, než usínat při bubnování deště do střechy, vzdáleném šumu řeky a zažívat ten klid a tmu. Prostě kouzelný moment v přírodě.

We spent several days in the cabins by the river, and we thoroughly enjoyed our entire stay. It’s one of those places where you can truly connect with nature, walk barefoot, and wander around the river. On the first night, shortly after our arrival, a big storm hit Minca, and the electricity went out in the entire village. There was nothing more magical than falling asleep to the sound of rain drumming on the roof, the distant murmur of the river, and experiencing that calm and darkness. It was simply a magical moment in nature.

Jestli se chystáte do Kolumbie, určitě si naplánujte zastávku v Mince. Spojte se s místní přírodou a zaposlouchejte se do indiánských příběhů, které vypráví řeka.

If you’re planning a trip to Colombia, be sure to include a stop in Minca. Connect with the local nature and immerse yourself in the indigenous stories told by the river.

Svoji chatku u řeky můžete zarezervovat zde:
You can reserve your riverside cabin here:

https://www.booking.com/hotel/co/las-cabanas-del-rio.es.html

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *