What makes you fulfilled? / Co nás naplňuje?

Have you always wanted to travel the world, dance salsa during the sunset, have dinner with a secret man, and just like that wander through the continents? Have you always wanted to become old next to your grandchildren in your magical garden, make the best marmalades and pies in your neighborhood? Have you always wanted to buy a flat in Paris, work in a gallery, and during your morning cigarette enjoy the latest Vogue? What makes us fulfilled and how strong we are to resist social prejudice when it comes to our lives?

Chtěla jsi vždy cestovat až na druhý konec světa, tančit salsu při západu slunce, večeřet s tajemným cizincem a jen tak se svým batohem brázdit kontinenty? Chtěla jsi zestárnout po boku svých vnoučat na své kouzelné zahradě, dělat marmelády a péct ty nejlepší koláče v okolí? Chtěla sis koupit byt v Paříži, pracovat v galerii a u své ranní cigarety si vychutnávat nejnovější číslo Vogue? Co přesně nás dělá námi a nakolik jsme silní odolávat společenským předsudkům na úkor našeho vlastního života?

Když přijdeme na tento svět, tak dost brzy máme představu o tom, čím bychom chtěli být. A to ani nebereme v potaz hrubou mzdu, dny dovolené, rodinný dům, spokojené manželství, kupu dětí, postavení ve společnosti. Prostě to tak nějak víme či cítíme, že je to správné. Někdy ani možná přesně nevíme, kdo chceme být, ale máme jasnou představu o tom, kdo být nechceme. Vzpomínáte si na svoje dětské touhy, přání a sny? Kolik z nich se vám nakonec splnilo? A když se zamyslíte hlouběji – nežijete náhodou život, který jste říkali, že určitě nechcete? Jak se to stalo?!

When we come to this world, we get an idea of who want to become soon. In this case, we are not even counting on gross wage, days of holidays, family house, happy marriage, many kids, position in society. We just simply know this is the right way for us. Maybe we don’t know exactly what we desire but at least we have a clear idea of what we don’t want in our lives. Do you remember your kid’s wishes or dreams? How many of them did become real? And if you start thinking deeply — just in case — aren’t you living the life you have never wanted? How did this happen?

Společenské předsudky nás vždy postaví do nejrůznějších rolí, musíme být: poslušná holčička, vzorná matka, vášnivá milenka, uklízečka, hospodyně, životní poradce, podporující partnerka, kuchařka, skvělá kamarádka/sestra… a navíc vykonávat nějaké povolání a to vše nejlépe s úsměvem a vždy bezchybně upravená. Není to tak trochu moc? Co když bychom chtěli něco vyškrtnout anebo rovnou všechno?

The social prejudices force us to play numerous roles, we have to be: good girl, ideal mother, passionate lover, cleaning woman, housekeeper, life coach, supporting partner, chef, a brilliant friend/sister… plus we still have to do some work better with the smile and perfectly dressed. Isn’t it too much? What if we want to scratch out something from this list or maybe everything?

To co nás nejvíce dělá námi je to, co chceme dělat v hloubi naší duše a o čem jsme skálopevně přesvědčení, že je naše cesta. Pokud cítíme, že jedna z těchto cestiček někde zarůstá plevelem či velkými trnitými keři není vždy nutné ji vysekat a upravit třeba jenom proto, abychom mohli vyhrát soutěž o nejlepší zahradu na světě. Nejsme supermani.

What makes us ourselves fulfill is mostly what we undoubtedly want to achieve underneath in our soul and we feel this is our way. If we can see one of our smaller paths is overgrown with weeds or massive thorny shrubs it is always not necessary to cultivate it. Definitely not because we want to win the competition the best garden in the world. We are not born as superman.

Každý z nás tu na svět přišel sám za sebe a každý z nás měl svoje dětské sny, nejsme tedy povinní je vzdávat kvůli partnerům, dětem, práci, rodině atp. Jakmile jednou pocítíte tu sladkou vůni vašeho vysněného života a bez výčitek jej naplno začnete prožívat, zmizí i všechny ostatní dilemata o tom, co asi řeknete lidem okolo. Možná bude lepší jim neříkat vůbec nic a žít svůj život nejlépe tak, jak umíte. Jsme tady každý sám pro sebe a nikdo jiný to za vás neudělá.

Everyone came to this world alone and everyone had his own kid dreams so we are not obligated not achieved them because of our partners, children, family, etc… If you ever feel the sweet savor of your dreamy life and you will start enjoying it to the fullest without any accusations it also erases dilemmas of what you need to tell your family/friends. Maybe it will be better, don’t tell anything and live your life as much as you possibly can. We are all alone here (at some point) so remember no one does it for you.

Položte si tedy otázky: Co mě dělá kompletní? Co mně v životě chybí? Jak chci prožít svůj život? Jak chci vypadat za 20,30 let?
Jsem si jistá, že odpověď znáte a pokud ne, dejte ji chvíli čas a ona se sama objeví. Můžete taky zkusit projít svoje kresby a sešity ze školy či se zajet podívat domů…

Ask yourself: What makes me fulfilled? What do I miss in my life? How do I want to spend my life? How do I want to look like in 20, 30 years?
I’m sure you know the answers and if not take some time for it. You can try to check your old memories, drawing from school or visit your home…

Žijte tak jak nejlépe dovedete. Já se o to alespoň pokusím.
Hodně štěstí!

Live the best life you can. I will at least try it.
Good luck!

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *