Healing with herbs: 3 biggest myths / Léčení bylinami: 3 největší mýty

What’s the secret of the herbs and why some people can be sure that it can’t help? Herbalism is big science and if you want to reach positive ends you naturally have to know very specific pieces of information… What are the biggest myths about healing with herbs?

V čem tkví tajemství bylin a proč dokáží někteří zarputile tvrdit, že rozhodně nepomáhají? Bylinkářství je celá věda a aby se dosáhlo úspěšných výsledků, je často zapotřebí velice speciálních znalostí… Jaké jsou ty největší mýty při léčení rostlinami?

Léčení bylinami má dlouhou tradici a často je velice oblíbené proto, že při správném použití by neměly napáchat žádné škody (na rozdíl od moderních chemických léků). Důvod, proč farmacie moc nevyužívá byliny je prostý – byliny nemůžete patentovat, a tak by mohli všichni začít dělat stejnou “recepturu” a tím by přicházeli o velké zisky. Pokud však chcete zkusit pro své tělo nejpřirozenější způsob léčby bez vedlejších účinků, tak vás zisky farmaceutických firem nemusí až tak zajímat.😎👇

Healing with herbs has a longtime tradition and it is often very popular because (if you use it right) it doesn’t make any damage to your body, contrary to chemical pills. The main reason why the pharmacy industry doesn’t use the herbs is because it can’t be patented so then everybody can provide a similar “recipe” and they would lose innumerable money. But if you want to choose the most natural healing without any side effects, you can’t be worried about pharmacy profits.😎👇

☕Mýtus č. 1: Dám si čaj a hned mi bude líp
☕Myth no. 1: I will drink tea and everything will be better immediately

Bylinky často potřebují určitý čas, aby projevily svůj účinek, rozhodně tedy nefungují jako chemické léky – že okamžitě “zabírají”. (Chemie také člověka neléčí, ale spíše potlačí symptomy nemoci.) Některé čaje, léčivé směsi nebo extrakty je lepší užívat i preventivně – v některých případech, když už je v těle zánět nebo je nakažené virem, může být už pozdě na “rychlou” záchranu. Samozřejmě i pak má smysl se bylinami léčit, ale musíte vytrvat, možná to bude trvat o něco déle. Má to ale smysl, to mi můžete věřit!

The herbs usually need some time to feel it, and it definitely doesn’t work like chemical pills – that you will feel better immediately. (Chemical products ordinarily don’t heal you honestly it just suppresses the symptoms of the disease.) Some teas, healing mixes, or extract is better to take mainly preventive. Sometimes if you are ill it would be late for quick help. However, it makes sense to heal with it too, but it can take time.

🌿Mýtus č. 2: Zkoušel jsem to a nepomohlo mi to
🌿Myth no. 2: I tried it but it didn’t help me

Jak by taky někdy mohlo?! Pokud se opravdu chcete vyléčit bylinami, potřebujete kvalitní byliny nasbírané ve správný čas a nejlépe chytrou knihu či někoho, kdo tomu dobře rozumí. Bylinky se často musí trhat ve velice specifických časech, aby měly ty správné účinky. Důležitá je čerstvost, kvalita pěstování či následného sušení. Bylinkami ze supermarketu asi často nedosáhnete toho, co potřebujete…

How?! If you want to heal with the herbs, it requires very high-quality herbs that were plugged at the right time and a better clever book or someone who knows a lot about it. The herbs should be picked from nature at very specific times if they should heal. The importance is the freshness and the quality of the growing and drying. You can not be better easily with the herbs from the supermarket…

😮Mýtus č. 3: Necítím žádné účinky / Nedělá mi to dobře
😮Myth no. 3: I don’t feel any effects / It makes me sick

Internet je plný obecných rad o bylinách a případných návodů na to, která by se mohla hodit na všemožné zdravotní problémy. Heřmánek je dobrý na uklidnění, máta je třeba dobrá na žaludek. To však ještě neznamená, že vám musí nutně vyhovovat! Abyste překonali nějaké vážnější onemocnění, potřebujete přesně vědět, jaké byliny jsou vhodné jen pro vás. A to jen tak někdo neví. Každý máme totiž trochu jiné tělo a co vyhovuje jinému, nemusí být nutně dobré pro všechny. Doporučuji se obrátit na někoho s bohatými zkušenostmi a léty praxe…

The internet is full of clever bits of advice and recipes about all herbs and which ones you should use for your illness. The camomile is good for calming and mint is perfect for your stomach – it doesn’t mean it should be beneficial for you too! If you want to heal yourself, you have to know exactly which herbs are suited only for you. And this information doesn’t know many people. Everybody’s body is different so if it is helpful for somebody it doesn’t have to be perfect for all. I recommend you ask for help from someone who has a lot of experience.

Potom už nemůže bránit nic tomu, abyste si vyléčili vše, co potřebujete bez kapky chemie. Tak, jak to úspěšně dělala spousta generací před námi…

After this, it could not defend anything to heal everything you naturally need without any chemical products. As it traditionally did countless generations before us...

Hodně štěstí!
Good luck!

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *