Free life free soul

Is it hard to live a free life? What can we exactly imagine about the word “free”? The status wrote on an ID card without a partner or a peaceful life on the edge of civilization? And it’s indeed possible to live 100% freely?

Je těžké žít svobodný život? A co si vlastně představujeme pod pojmem “svobodný”? Status v občance bez partnera či klidný život na okraji civilizace? A je vůbec možné v dnešní době žít zcela svobodně?

The more things you own, the more they own you.
Čím více věcí vlastníte, tím více vás vlastní.

Chuck Palahniuk quote

Někde jsem narazila na tuto myšlenku a musím říci, že na ní je určitě velký kus pravdy. Zvykli jsme si žít moderní životy plné spousty chytrých pomocníků, přístrojů, krásných domů a vlastně jsme si ani nevšimli, jak všechny do jednoho ovládají náš život. Musíme celé dny chodit do práce, abychom si je mohli dovolit a potom děláme všechno proto, abychom si je dlouho udrželi. Proč?

I found this quote somewhere and I have to say there is a lot of truth in this sentence. We have used to live modern lives full of the many smart helpers, devices, beautiful houses, and we didn’t notice how they had started to control our lives. We have to go to work all the time to own them and then we are doing everything to keep them a long time. Why?

Někteří z nás pak zasvětí celý život hlavně tomu, aby měli krásné auto či nádherný dům, který vybudovali na dalších 200 let dopředu. Potíž je v tom, že všechny tyto věci jsou pomíjivé a nikdy nám nepřinesou skutečné štěstí. Možná vám to přijde jako ohraná fráze, ale skutečně vás nějaká nová věc učinila dlouhodobě šťastnými? Vstanete každé ráno a jste šťastní, protože máte velký dům či zaparkované auto v garáži? Možná někdy ano, ale mimo to vás zcela určitě obklopuje spousta všedních problémů a starostí, kterým musíte čelit…

Some of us may dedicate all life to a fancy car or ideal house built for 200 years ahead. The main problem is that all of these kinds of stuff are passing, and they will never bring true joy to our lives. Maybe this is a typical cliche for you but did you ever feel happy about something a long time? Are you getting up content every morning because you have a big house or a car parked in your garage? Maybe yes sometimes but the rest of the time you have many ordinary problems and worries which you have to go thru every day.

Může být však těžké se svobodně rozhodnout a začít žít život podle vlastních představ a ne podle představ společnosti. My sami musíme vědět, co je pro nás dobré a co rozhodně není. Co potřebujeme a co můžeme klidně vyhodit, prodat či darovat? Můžeme svůj život přizpůsobit tak, abychom potřebovali co nejméně peněz a nemuseli tak chodit celý život do práce a měli víc času pro sebe? Kdo nebo co nás nejvíce vlastní/ovládá?

It can be hard to decide freely and start to enjoy life according to your own imagination and not to the society’s tabu. We have to recognize what is good for us and what is not. What do we need and what we can throw away, sell or give? Can we adapt our life involving less money and then we can spend the rest of our days willingly instead of working? Who controls/owns us most?

Nikdy něco nevlastněme jen proto, že se to tak prostě dělá nebo že se to po nás vyžaduje. My sami jsme přece svobodní a můžeme se zcela svobodně rozhodovat. Jaký chceme žít život? Jak si ho chceme užít? Jak chceme trávit svůj čas tady a teď? Co nám dělá radost dlouhodobě?
Věřím, že každý z Vás zná svou správnou odpověď na tyto otázky…

Never own something just because normal people do it or they require it. We are free souls and we can decide. What life do we desire to live? How do we want to enjoy it? How do we want to spend our time now? What makes us happy for the long term?
I believe everybody knows the right answers to these questions…

Souhlasíte?
Do you agree?

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *