I don´t feel good… / Necítím se dobře…

It is all right don’t feel ok. It would be good to know that if this feeling remains maybe we need some help. It is important to know that – “healthy body, healthy mind” so it should be “normal” to feel ok. However, not all of us can get up smiling or persist without anxiety during long-term stress/sadness or just feel overwhelmed without anything in particular. Life is not always pink so I’m sending my best tips about what to do if we are feeling ungood.

Je v pořádku necítit se ok. Bylo by dobré vědět, že pokud tento stav přetrvává, možná potřebujeme pomoc. Je důležité vědět, že ve zdravém těle zdravý duch a tak by mělo být “normální” cítit se ok. Ne všichni však máme to štěstí vzbudit se každé ráno s úsměvem na rtech či nepodlehnout úzkosti při dlouhodobém stresu, smutku anebo se tak cítit bez nějakého zjevného důvodu. Život si s námi často zahrává, a tak posílám mnou ověřené tipy, co rozhodně (ne)dělat, když se prostě necítíme úplně v pořádku.

Co si budeme povídat, uplynulé měsíce pro mě nebyly vůbec lehké. Po ztrátě našeho chlupatého mazlíčka se často každý den zdál jenom delší a delší. Moc tomu nepomáhal ani fakt, že tady ve Španělsku zjara skoro každý den měsíc v kuse pršelo – nejvíce za posledních 50 let. Smutné počasí nikdy nepomáhá smutnému srdci. Další věc je, že začala válka. Bylo to těžké období a bylo pro mě dost náročné alespoň nějak existovat. Nicméně takové časy každý z nás pamatuje… Proto když jsem přemýšlela, jaký po několikaměsíční odmlce napsat článek, a taky hlavně co napsat – napadlo mě: “Když nevíš, co říct, řekni pravdu”, a tak píšu svoje osobní zkušenosti, jak se dostat z toho nejhoršího, protože bohužel i to je součást našeho života. Někdy jsme nahoře a někdy zase dole. Tak pojďme zamířit všichni společně vzhůru!

I’m not going to lie, the last months weren´t easy for me. After the loss of our loved dog, every day seemed longer and longer. The fact that it was raining for almost one month (like 50 years doesn’t) during the spring here in Spain also didn’t help a lot. Sad weather doesn’t help a sad heart. Beginning of the war. It was a hard time for me and it was challenging to even exist sometimes. Anyway, we all know these times… When I was wondering what to write as a new post, it came: “nothing but the truth” so I’m writing my personal experience on how to survive the worst moments because unfortunately, they are part of our lives. Sometimes in life, you have to let things bottom out, and then you start anew. So let’s start together!

Ještě nikdy nikomu nepomohlo říct: “buď pozitivní” nebo “usmívej se”. Jak by taky mohlo. Lidské tělo je velmi složitý komplex, a tak když se cítíme ve stresu nebo jsme smutní, projevuje se to v celém našem těle, v každičké nejmenší buňce bez výjimky. Musíme naše tělo pomalu, postupně očistit a uzdravit, abychom se zase mohli usmívat jen tak bezdůvodně. Během velkého stresu nebo smutku se může často vytvořit v našem těle nějaký shluk emocí, který se pak může později projevovat i vážnějším onemocněním. Znáte všichni takovou tu tupou bolest v blízkosti srdce, když vás někdo zklame, odejde či opustí? Kolik lidí onemocnělo po velkém životním stresu? To je přesně ono. Pokud se těchto emocí nastřádaných během nejrůznějších stavů nezbavíme, bude těžké se jen tak vesele vrátit zpět. Řešení?

It never helped to tell someone: “stay positive” or “keep smiling.” How it could help? The human body is a very difficult complex so when we are feeling anxious we can feel it in the entire body in every tiniest cell. We have to slowly clean and heal our bodies to be able to start smiling without any reason. This state can cause a big emotional clump during intense stress or sadness which can signalize some serious diseases in our body. Do you know the real pain near your heart when someone hurts you or leaves you forever? How many people got sick after long-term stress? This is it. If we don’t lose this emotional clump created during these bad times, it will be hard to go back. A solution?

Na internetu najdete bezpočet různých očistných meditací, jejímž úkolem je očistit mysl, emoční shluky a vaše biopole od všeho, co je zde nežádoucí. Obzvlášť při těchto stavech můžete pocítit účinek takové meditace okamžitě velkým pocitem úlevy. (Na vyžádání mohu zaslat mnou ozkoušenou meditaci, kde je výsledek zaručen 100%)

You can find various cleansing meditations all over the internet. Their main role is clean your mind, emotion remains and energy field from everything undesirable. You can feel relief immediately after the guided meditation, especially during these hard times. (I can send you my fav meditation on request, result guaranteed.)

Chovejte se k sobě obvzlášť citlivě a netlačte svou mysl k vytváření nejrůznějších postojů a ke splnění různých cílů. Neopakujte si neustále v hlavě: “už bych měl být ok”, protože se tím zvládneme sami znovu vystresovat. Je ok: zůstat doma, nezadržovat emoce, nebýt hrdinou, být sám, (ne)sdílet svoje pocity, atd. Pokud vám více práce pomáhá zaměstnat myšlenky, může to být fajn, ale nic se nesmí přehánět. Pracujte, ale nedávejte si příliš velké cíle, protože můžou být nedosažitelné. Vhodné jsou i kreativní činnosti.

Go easy on yourself and start to be careful not to push anything and don’t let your mind create some posture or goals. Don’t repeat in your mind that “I should be ok” otherwise you will stress yourself. It is ok: stay at home, manifest your emotions, don’t be a hero, be alone, do or don’t share your feelings, etc. If your work helps you to control your mind it can be good but keep the limit. Work or do something but without significant goals which can be hard to achieve. Creative activities can be perfect too.

Jakýkoliv pobyt v přírodě člověku hned pozvedne náladu a přidá sil. Příroda je mocná čarodějka a vysílá do prostoru spoustu pozitivních energií – staňme se solárním panelem. Vypněme sociální sítě a načerpejme inspiraci z přírody. Sledování posledních příspěvků ještě nikoho neudělalo šťastnějším.

Every second spent in nature counts and it always increases your mood and makes you stronger. Nature is magical, and it is transmitting so much positive energy – try to become a solar panel. Turn off your phone and social sites and find your soul in nature. Scrolling through the latest posts never makes you happier.

Jsou lidé, kteří jenom když přijdou do místnosti, tak všem dokážou okamžitě změnit náladu. Snažte se omezit pobyt s takovými lidmi a stýkejte se (pokud máte chuť) v tomto citlivém období pouze s těmi, kteří vás dokáží rozzářit.

Some individuals come into your space and they will change the complete mood. Try to detox from toxic people and meet only someone (if you want) who makes you glow from the inside out in this sensitive time.

Jsou jídla, která mně vždycky vytvoří úsměv na tváři a fungují jako antidepresiva. Jezte pravidelně a vyváženě a vždycky se snažte sníst alespoň něco malého. Snažte se však vyhýbat návykovým potravinám – především rafinovanému bílému cukru (špatná volba, která ovlivňuje vaše nálady a působí jako droga), kofeinu, bílé mouce, alkoholu apod. Vyzkoušejte v menších dávkách i bylinné čaje – třeba dobromysl, vhodná na depresi a heřmánek na uklidnění nervů.

Everybody has food that makes them happy, and it works as antidepressive. Eat regularly and try to eat something small even if you don’t feel good. Try to avoid some addicting stuff – primarily white refined sugar (a bad choice which affects your mood and it is like a drug), caffeine, white flour, alcohol, etc. You can also try herbal teas in small doses like: oregano for depression and chamomile for calming the nerves…

Podnikněte něco jiného, než co byste dělali normálně nebo jeďte o víkendu na výlet či dovolenou. Pomůže vám to vystoupit ze stereotypu a nasbírat síly jinde. Přijdete na jiné myšlenky a navíc se trochu uvolníte. Žádný nápad není špatný, řiďte se svojí náladou a intuicí.

Do something new that you wouldn´t normally do. Go for a weekend trip or take some holidays. It will help you to break the stereotype and pick up all your powers. You will start to see everything differently, and you will relax a bit. No idea is bad, listen to your intuition and mood.

Vaši přátelé či drahé polovičky vám rozhodně budou chtít pomoci, a tak jim důvěřujte a klidně se o ně trochu opřete. Bez těch správných lidí okolo sebe – svět nikdy nebude tak barevný, tak se nebojte si s nimi něco naplánovat a poslechnout jejich rady. Příště tu bezpečnou horu možná budete muset vytvořit vy sami.

Your friends or your soulmates will want to support you without any doubt, therefore believe in and lean on them. Without the good people around you – your world can’t be that colorful. Take their advice or plan something fun with them. You will be the safe port for the next time.

Kvalitně se vyspat je zárukou pro dobrý den a případně i dobrou náladu. Jděte spát dříve anebo si dopřejte siestu. Nevyspaní a hladoví lidé jsou vždycky ti nejvíc nervózní!😁

Getting a quality night’s sleep is a guarantee of a lovely day or great mood. Go sleep early or have a siesta. Sleepless and hungry people are always the most nervous ones!😁

A především “dejte si čas” nic není ze dne na den, a tak si dopřejte čas se pomalu posbírat zase zpátky do kondice. Není to závod a tak není důležité, kdy do cíle dorazíte, ale spíše jestli.

Doufám, že tento článek moc nevyužijete a že se vám smutné události rozhodně budou vyhýbat obloukem. Přeji vám jen to nejlepší!

And “take your time” day by day nothing changes therefore take the time you will need to get back to your normal condition. It is not a competition, so it is not important when you will reach the end but if you will reach it one day.

I hope you will not need this post and that all sad things disappear quickly from your life. I wish you all the best!

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *