What is new? Co je nového?

Corona times interrupted plan for us all. Nobody knows when we can start traveling and enjoy life again. You can’t plan anything now which is extremely hard for people like me. Do we plan to stay abroad? What is new? What trips we will plan? This article is full of some news from my life…

Doba “koronová” zatřepala s plány nás všech. Nikdo neví, kdy budeme moci naplno začít cestovat či naplno žít a užívat. Nic se nedá plánovat, což je pro lidi jako já doslova za trest. Plánujeme zůstat v zahraničí? Co je nového? Kam povedou naše další cesty? Článek plný novinek z mého života…

Milý deníčku, My dearest diary,
karanténa byla dlouhá. quarantine was long.

I tak by se daly třemi slovy popsat dva předešlé měsíce. Naštěstí jsme se až tak moc nenudili, protože bylo stále na čem pracovat…

Describing the quarantine in three words be like that…
However, we weren’t so bored during the quarantine because we still had enough work to do…


Můj článek můžete najít na lifestylovém magazínu Style Brunch
You can find my article on Czech lifestyle magazine Style Brunch

Zahájila jsem velice milou spolupráci s internetovým magazínem plným neotřelých témat a velice originálních článků. Pokud hledáte něco nového na večerní čtení, začněte tady. Květen byl věnovaný vztahům, a tak zde nově najdete i můj článek na téma: Kolik lásky rozdáváš, tolikrát jsi člověkem…

I started really nice collaboration with the internet magazine full of fresh themes and absolutely original articles. If you are seeking something for the evening reading then start here. This May was dedicated to relationships, so you can find here my article in Czech: How much love you give – you are becoming a bigger person…


Tvoříme novou mobilní aplikaci
We are creating a new mobile app

Dalším důvodem proč jsme vytrvale pracovali, byla tvorba naší nové mobilní aplikace, na které pracujeme už od prosince. O čem to celé bude a proč ji budete nutně potřebovat ve svém iPhonu? To vše se brzy dozvíte – stačí mě jen sledovat! Jste zvědaví?! #Staytuned

Isn’t it exciting? This is the reason why we worked a lot from December. It is our own creation. What is the app about and why you will need it on your iPhone? You will know it asap – you have to follow me only. Are you curious?! #Staytuned


I nadále zůstáváme poblíž pláže!
We are still staying near the beach!

Stěhovat se zpátky zatím rozhodně nemáme v úmyslu. Moře, pláže a slunečné počasí nás zatím neomrzelo, proč taky?! Takže zůstaneme i nadále v zahraničí…

We aren’t planning to go back to the Czech now. The sea, beaches, and sunny weather are cool enough, then why? So we are staying abroad at least for the next year…


Cestování?
Traveling?

Naším hlavním cílem pro tento rok bylo mimo jiné i cestování, což budeme jaksi muset trochu přesunout. Naše červencové letenky na Ibizu a do Paříže pravděpodobně nevyužijeme. Je to škoda. Rok ’20 zněl tak skvěle pro revoluční změny v našich životech, haha. Jakmile bude cestování možné a bezpečné, tak pravděpodobně někam vyrazíme. V současné chvíli jsem ale posílala tolik žádostí na refund, až mě z létání přešla chuť. Pravděpodobně podnikneme alespoň nějaké cesty po Španělsku.

We planned many traveling experiences this year but unfortunately, we had to reschedule it. We can’t use our flight tickets for July to Ibiza and Paris. It’s a shameful year – ’20 sounded cool for the changes in our lives, haha. In the meantime, I managed so much refund requested that I don’t want to fly again soon. We are going to make some road trips through Spain probably.

Snažila jsem se odpovědět na vaše nejčastější dotazy na Instagramu… Doufám, že se máte skvěle a užíváte si života, i když třeba všechno není tak, jak by mělo být. Brzy zase bude. Snad!

I tried answering your most frequent question from Instagram here…
And I hope that you are doing well and enjoy your life meanwhile if it isn’t everything perfect now. It will be soon. Perhaps!

Krásné pondělí Vám přeje Vaše
Have a beautiful Monday

Ann

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *