The most catching disease is panic / Nejvíc nakažlivá nemoc je panika

Je strašně jednoduché “nakazit se” nebo podlehnout panice, která bere útokem spoustu míst na Zemi. Důvod je jednoduchý – korona vir. Nechci tuhle situaci nijak zlehčovat, ale panika ještě nikdy nikomu nepomohla. Jak si udržet zdravý rozum a zároveň nic nepodcenit?

It’s totally easy to catch or give way to a panic that strikes many places on Earth now. It has only one reason – coronavirus. I don’t want to make this situation less serious but panic never helps anybody. How to keep sanity but also don’t underestimate anything?

Není nic horšího, než celé dny poslouchat všude okolo o korona viru. V obchodě, v práci, na Internetu, na sociálních sítích, v televizi – všichni nemluví o ničem jiném než právě o něm. Útržky nejrůznějších informací, které často nejsou ničím podložené, pak nutí lidi vyprodávat obchody… Jak předejít panice a trochu se uklidnit?

It’s totally annoying to listen the whole day only about the news of coronavirus. In the shop, at work, on the internet, on social media, on TV – all people don’t speak about anything else than about this. The pieces of information which usually aren’t based on something real – this pushes the people to sell out the shops… How to prevent panic and stay calm?

Musíte znát holá fakta / You need to know bare facts

Udělejte si drobný research na Internetu a neposlouchejte celovečerní zprávy. Zjistěte si fakta, která potřebujete vědět a moc podrobně všechno nezkoumejte. Nepotřebujete vědět, kolik lidí dnes umřelo na korona vir. Kolik lidí dnes na světě umřelo na obyčejnou chřipku?!

Do a little research on the Internet and don’t watch the entire evening’s news. Uncover the facts which you already need to know and don’t find so many details. You don’t need to know how many people died because of coronavirus today. Do you know how many people died because of the flu today?

Uklidněte se / Stay calm

Začněte přemýšlet logicky a ne jednat ze strachu. Nepotřebujete si nakoupit obrovské zásoby na několik let dopředu a stejně tak nepotřebujete tisíc roušek a všemožných nesmyslů co radí v televizi. Obchody s potravinami se pravděpodobně nezavřou. Nemusíte se obávat o svou rodinu, která zcela jistě celá neumře na korona virus – není to přece jenom morová epidemie.

Start thinking logically and don’t act because of fear. You don’t need to buy huge reserves for several years, and you also don’t need thousands of drapes and all stupid stuff “what they said on TV.” The shops probably will not close. You can’t be afraid about your family because honestly – it isn’t the plague so your whole family doesn’t die because of the coronavirus.

Připravte si jen to nejnutnější / Prepare only the necessary things

Zároveň není potřeba dělat pravý opak. Když si nakoupíte něco málo dopředu, abyste nemuseli 3x týdně do obchodu, tak komu to uškodí, ale s rozumem. Stejně tak se vyhněte akcím s velkým počtem lidí a nepodceňujte celou situaci, než nastane nějaké zlepšení. To dává smysl, ale vážně nezačíná třetí světová a některé věci můžete v obchodech nechat i pro jiné.

It doesn’t mean you should ignore this or do the opposite. If you buy a little bit of normal stuff and you can’t go shopping 3x times a week – it is really better. Avoid events with so many people and don’t underestimate the whole situation until it will be better. It makes sense but really it doesn’t start the third-word war so you can let some stuff in shops for others.

Vyberte si vhodné doplňky na imunitu / Choose great supplements for your immunity

Místo strachu vám více pomůže, když se poohlédnete po zdravých doplňcích stravy, které přirozeně posílí vaši imunitu. A že jich je! Připravte si zázvorovou tinkturu nebo navštivte zdravou výživu (on-line). Jezte lehce, co nejvíce zdravě a starejte se o své tělo. Je to nejlepší prevence, kterou můžete udělat. Nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Zkuste kokosový nebo konopný olej z minulého článku – odkaz níže.

Look for the health supplements which naturally boost your immunity and they can easily replace your fear. You have so many options! Prepare the ginger tincture or visit the healthy food store (on-line of course). Eat light, healthy meals and care about your body it’s the best prevention that you can do – not only for yourself but for others too. Try coconut or hemp oil from the last post – find the link below.

Nepodléhejte strachu / Don’t be afraid anymore

Strach ještě nikdy nikomu nepomohl. Nebojte se a nepředstavujte si nejrůznější scénáře, které se vám “určitě stanou”. Udělejte, co můžete a žijte bezstarostně dál. Co se má stát, stane se. Tak dlouho se budete obávat, že dostanete korona vir, až vás třeba srazí auto…

The fear never helps anybody. So don’t be afraid and don’t think about scenarios which “certainly happen to you.” Do the maximum what you can do for it and live without big worries forever. If it can happen, it will. As long as you can be frightened of catching the coronavirus, the car can simply crash on you on the street…


Samozřejmě tím nechci říct, ať berete celou situaci na lehkou váhu a nařízení vlád prostě respektujme. Dělají to nejlepší, co můžou, aby se zmenšila nákaza. Čím rychleji to pochopíme, tím míň se to ve výsledku rozšíří a tím rychleji bude celá epidemie za námi. Nezlehčujte, ale ani se nestresujte. Používejte zkrátka zdravý rozum…

I don’t want to say, nothing happens, ignore it and take it lightly. So, of course, you have to respect all the government regulations! They do it a maximum of what they can as the contagion doesn’t spread. As quickly we can understand the whole situation as less the contagion will not spread. Definitely, the entire epidemy will be away faster. Don’t take it seriously but don’t be stressed. Use your own mind…

Vytěžte to dobré z každé situace / Take the positivity from every situation

Volný čas pak využijme pro svou rodinu nebo věci, které jsme dlouho odkládali a kterým prostě nebyl čas se věnovat. Hledejme na celé situaci jen to dobré a ostatní se snažme spíše uklidnit, než vystresovat. Začněte se věnovat své rodině, hrajte hry, malujte, cvičte, jděte se psem na procházku do přírody. Zkrátka užívejte si volných dní, ať už mají nejrůznější důvody.

You can use your free time for your family or things that you always wanted to do for a very long time and you didn’t have time for them. Look at the goods for the whole situation and keep calm others than stress more. Be with your family more, play desk games, paint, exercise, go with your dog for a nature walk. Enjoy free days if they have unusual reasons and don’t care so much!

Přeji všem jen to dobré! / I wish you all the best!

Krásný den přeje / Have a beautiful day

Ann

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

1 Comment

  1. Larrynap
    20. 3. 2020 / 13:43

    If you happen to find for that experienced guidance with all your customized essay, basic research paper, time period paper, dissertation or some other bit of crafting, that you are encouraged to show.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *