Why its important to have a view from above? / Proč je důležité mít nadhled?

Sometimes can be challenging to know precisely what we really want from life but maybe it’s harder not to forget these ideas because of the daily difficulties which are screaming at us from everywhere. How we don’t get lost in everyday stereotypes and see true valuable things? The answer is quite simple – let’s go on the top!

Někdy může být těžké vědět, co v životě opravdu chcete, ale někdy je možná těžší neztratit tuto nit v záplavě denních starostí, které jako by se na nás sypaly ze všech možných stran. Jak nezabloudit v obyčejném denním stereotypu a vidět ty opravdu důležité věci? Odpověď zní zcela jednoduše-pojďme spolu nahoru i na horu!

Při pohledu z výšky se můžeme lecčemu naučit. Jsme jen malým nepatrným dílem většího celku, který pozorujeme z vrcholu, ale přesto máme svůj důležitý úkol. Díváme se na všechny detaily z vrchu a tím získáváme ten tajný recept na méně starostlivý život – nadhled. Proč je tak důležitý?

We can learn many things about the view from above. We are a tiny part of the huge unit, which you are watching from the peak but still, we all have our own big mission. If we are observing all details from the top of the mountain so then we will directly get the secret recipe for the less stressful life – rise above. Why is this so important?

Denně se nám může přihodit spousta věcí, které nejsou až tak důležité, ale my na ně soustředíme veškerou energii a přitom je to třeba ta nejzbytečnější věc pod sluncem. Když získáme nadhled, dovedeme prohlédnout, co stojí za naši námahu a co naopak ne. Tím si vytváříme vlastní svět plný našich vlastních přesvědčení, ve kterém máme méně starostí a šťastnější život.

Every day so many things happen to us which are not that significant as we think but we concentrate all of our energy on them although maybe they are the most unnecessary stuff under the sun. When you get the view from above, you can see through what is worthy and what is not. At that moment we can create our unique world full of our own beliefs where we have fewer worries and more joyful lives.

Jak získat nadhled?
How to rise above?

Když se příště přistihnete, jak se stresujete kvůli něčemu “důležitému”, zkuste si představit, že máte třeba jako nějaký superhrdina schopnost létat a vyletíte kousek nad sebe a podíváte se na svůj život z výšky. Když zde chvíli zůstanete pozorovat dění okolo sebe, za pár minut budete mít jasno.

Next time when you realize you are stressed because of something “very important” try to imagine that you are a superhero and you have one special power – you can fly, so you can fly above you and see your life from the other perspective. When you stay here a bit and you will be watching your life I’m giving you a few minutes – to see everything more clearly.

Navštěvujte čas od času rozhledny, vysoké vrcholy a užívejte si pohled z výšky, který každého povznáší a dává mu příjemný pocit. Někdy stačí pár minut posedět na vrcholu a vaše priority se velmi rychle utřídí.

Visit sometimes the lookout towers or top of the hills, mountains and enjoy the view from the high which definitely rise above and cheer everyone. Sometimes it’s enough to sit here awhile and your priorities will change to powerful ones.

When everything feels like an uphill struggle, just think of the view from the top.

Rise above the storm and you will find the sunshine.

If you breathed deep and set your mind to it, you could rise above your anger.

We are not meant to resolve all contradictions but to live with them and rise above them.

Přeji vám, abyste našli svůj osobní nadhled a vyfiltrovali si tak svůj život od nepodstatných věcí. Stojí to za to, věřte mi.
Krásný den!

I wish you to find your own view from the top to the bottom and filter your life from irrelevant things. It is worthy you can trust me.
Have a nice day!

Ann
Ann

Born in the Czech Republic, I spent 4 years in Spain, which is why the Mediterranean Sea holds such a special place in my heart. Fluent in Czech, English, and Spanish, I embrace the lifestyle of a digital nomad, currently traveling across the world. I studied at a classical music conservatory – playing the clarinet. I’m passionate about books, art, mindfulness, and the traditional slow-paced way of life. The night sky, sunsets, and the pleasure of tasty homemade vegetarian food make me excited.

Find me on: Web | Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *